ЯНУАРИ
1. Дейност по секции и клубове по интереси


ФЕВРУАРИ
1.Развитие на партньорски отношения с други НПО в страната за провеждане на съвместни инициативи и мероприятия
2. Общо отчетно изборно събрание Тракийско Дружество „Войвода Руси Славов”– 25.02.2017 г.


МАРТ
1.Участие в тържествата по случай националния празник 3 март.
2.Празнична среща, посветена на тракийката по случай Деня на жената
3.Подготовка и провеждане на Празник, с празничен концерт, посветен на Деня на Тракия –26 март, и 120-та годишнина от юридическата регистрация на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”


АПРИЛ
1. Пролетни християнски празници. Великден.
2. Експониране на фото изложба „100-години от Първата световна война” в Пловдив – април 2017 г., посветена на 120-та годишнина от юридическата регистрация на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”


МАЙ
1. Поклонение в Одрин – 6 май.
2. Ден на Европа – 9 май – отбелязване по секции.
3. Патронен празник на ТД “Войвода Руси Славов”–11 май – Ритуал -поклонение пред гроба на Войвода Руси Славов – посветен на 120-та годишнина от юридическата регистрация на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” /Централни гробища – Пловдив/
4.Поклонение в Одрин – 21 май.


ЮНИ
1. Дарителска кампания
2. Участие в събор „Илиева нива” по случай Деня на тракийското дете – началото на юни


ЮЛИ
1. Организиране на конкурс съвместно с пловдивската група на художниците и СБХ на тракийска тематика, посветен на 120-та годишнина от юридическата регистрация на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”– Дом Тракия – Алея «Изток». – Пловдив
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал – Кърджали


АВГУСТ
1. Участие в Събор Славейно
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал ”Богородична стъпка” – Старозагорски минерални бани


СЕПТЕМВРИ
1. 132 г. от Съединението на България . – 6.09.2017г. – участие с представителна група – деца във Възстановка и Заря
2. Участие в Събор с. Аврен- Тракийски Женски Съюз
3. Кръгла маса за приноса на пловдивските тракийци в организираното национално тракийско движение, посветена на 120-та годишнина от юридическата регистрация на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”, с издаване брошура по темата – съвместно със СТДБ, ТД по места,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, РЕМ-Пловдив , Регионален съвет на СОСЗР. – 2 етаж зала «Малка конферентна»– Дом Тракия – Пловдив
4. Участие с представителна дружествена група в Национален беломорски поход „По стъпките на дедите”, посветено на 120-та годишнина от юридическата регистрация на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”, съвместно с фондация „Щерев” и Тракийски дружества от страната.


ОКТОМВРИ
1. Участие в Събор гр. Маджарово
2. Организиране дискусионна кръгла маса на тема : “ Ролята на жената тракийка за запазване на духа в българското семейство– основен носител на идентичността на нацията “ съвместно с ТЖС, ТД по места, Ансамбъл “Тракия”,АМТИИ, СТДБ,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, ИЕФЕМ, РЕМ-Пловдив – 2 етаж – зала «Малка конферентна»– – Дом Тракия – посветена на 120-та годишнина от юридическата регистрация на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”
3. Откриване на музейна сбирка в сградата на тракийския дом в Пловдив – посветена на 120-та годишнина от юридическата регистрация на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”


НОЕМВРИ
1. Ден на народните будители. Мероприятия по секции
2. Среща на поколенията по случай Деня на
християнското семейство Мероприятия по секции


ДЕКЕМВРИ
1. Честване –173 г. от рождението на Капитан Петко
Войвода- участие в национални инициативи на СТДБ
2. Коледна инициатива : Коледен празник. Поздравления към юбилярите.
3. Дарителска кампания


Календарният план е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” на 13.01.2017 г. в гр. Пловдив.

Председател на УС: инж. Нонка Матова


saedinenie 2016Шести септември е големият ден, в който почитаме една от най-светлите и паметни страници в новата българска история. С думите, които на 6 септември 1885 г. разтърсиха Европа: „Братя! Часът на нашето съединение удари!“ българският народ доказа, че е обединен около правдива и достойна кауза и може със самочувствие да кове собствената си съдба.

Ръководени от чисто патриотични чувства и с призива «Сдружавайте се, родолюбци», преди 131 години нашите предци издигнаха своя глас. Показаха на света, че пред народа ни има само един път, който са готови да извървят докрай – пътят на националното обединение, в името на каузата за свобода, равенство, братство.

За пореден път Тракийско дружество «Войвода Руси Славов» взе участие в честването с детско – юношески знаменосен отряд. Малките наследници на тракийските войводи продължават да доказват, че българинът носи в сърцето си идеалите на дейците на Съединението.

Поклон пред родолюбците, изградили обединението!
Да живее България!

 


p1

На седми февруари всяка година отбелязваме годишнина от смъртта на Капитан Петко войвода.И тази година , на този ден Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” взе участие в Националното поклонение на гроба на Капитан Петко Войвода в град Варна, по повод 116 години от неговата кончина и положи венец пред гроба на легендарния тракийски герой и борец за свобода и справедливост.. продължава


ЯНУАРИ


1. Дейност по секции и клубове по интереси

ФЕВРУАРИ


1. Развитие на партньорски отношения с други НПО в страната за провеждане на съвместни инициативи и мероприятия

МАРТ


1. Участие в тържествата по случай националния празник 3 март.
2. Експониране на фото изложба „100-години от Първата световна война” в Български културен дом – Братислава – Словакия– 3 март 2016 г
3. Празнична среща, посветена на тракийката по случай Деня на жената
4. Подготовка и провеждане на Празник, с празничен концерт, посветен на Деня на Тракия –26 март, и 120-та годишнина на организираното тракийско движение

АПРИЛ


1. Общо събрание на Тракийско Дружество „Войвода Руси Славов”
2. Пролетни християнски празници. Великден .
3. Турнир по спортна стрелба – Пловдив – април 2016 г., посветен на 120-та годишнина на организираното тракийско движение

МАЙ


1. Поклонение в Одрин. – 6 май .
2. Ден на Европа- 9 май – отбелязване по секции.
3. Откриване на музейна сбирка в сградата на тракийския дом в Пловдив – май 2016 г. посветена на 120-та годишнина на организираното тракийско движение
4. Турнир по спортна стрелба – Варна – 12.05. 2016 г., посветен на 120-та годишнина на организираното тракийско движение и 120-та годишнина на Дружество „Странджа” и Тракийско Дружество „Капитан Петко Войвода „ -Варна
5. Патронен празник на ТД “Войвода Руси Славов”–11 май
6. Поклонение в Одрин. -21 май .

ЮНИ


1.Дарителска кампания
2. Участие в събор „ Илиева нива” по случай Деня на тракийското дете- началото на юни

ЮЛИ


1. Организиране на конкурс съвместно с пловдивската група на художниците и СБХ на тракийска тематика, посветен на 120-та годишнина на организираното тракийско движение – Дом Тракия – Алея «Изток». – Пловдив
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал – Кърджали

АВГУСТ


1. Участие в Събор-Славейно
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал ”Богородична стъпка” –Старозагорски минерални бани

СЕПТЕМВРИ


1. 131 г. от Съединението на България . – 6.09.2016 г. – участие с представителна група – деца във Възстановка и Заря
2. Участие в Събор с. Аврен- Тракийски Женски Съюз
3. Кръгла маса за приноса на пловдивските тракийци в организираното национално тракийско движение, посветена на 120-та годишнина на организираното тракийско движение, с издаване брошура по темата – съвместно със СТДБ, ТД по места,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, РЕМ-Пловдив , Регионален съвет на СОСЗР. – 2 етаж зала «Малка конферентна»– Дом Тракия – Пловдив

ОКТОМВРИ


1. Участие в Събор г. Маджарово
2. Организиране дискусионна кръгла маса на тема : “ Ролята на жената тракийка за запазване на духа в българското семейство– основен носител на идентичността на нацията “ съвместно с ТЖС, ТД по места, Ансамбъл “Тракия”,АМТИИ, СТДБ,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, ИЕФЕМ, РЕМ-Пловдив – 2 етаж – зала «Малка конферентна»– – Дом Тракия

НОЕМВРИ


1. Ден на народните будители. Мероприятия по секции
2. Среща на поколенията по случай Деня на християнското семейство Мероприятия по секции

ДЕКЕМВРИ


1.Честване –172 г. от рождението на Капитан Петко Войвода- участие в национални инициативи на СТДБ
2. Коледна инициатива : Коледен празник. Поздравления към юбилярите.
3. Дарителска кампания


Календарният план е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – Пловдив

гр. Пловдив Председател на УС:
инж. Нонка Матова


„Народе! Часът удари и светото дело на Съединението е почнато. Няма колебания. Всякой българин е длъжен да даде ръка на общото дело.” … „Напред, Братя! Опълченци! Да изпълним клетвата си!” 

P1080515r

130 години звучат тези думи на Централното опълченско дружество в Пловдив.

130 години Денят на Съединението е повод за размисъл, единение и национално самочувствие!

На 6 септември 1885 г. българският народ извършва едно от най-големи дела в своята нова история – Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Този ден, превърнал се в символ на националното единство, е наш официален празник.

В град Пловдив, на 6 септември 2015 г., с множество мероприятия и тържествена заря проверка се отбеляза 130-годишнината от Съединението на България.

Пловдивското тракийско дружество „Войвода Руси Славов” съгласно традицията, завещана от предците – опълченци, поборници, участници в национално обединителните борби, взе дейно участие в 130-тата годишнина от Съединението на България и празник на град Пловдив. продължава