Съюз на тракийските дружества в България
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” гр. Пловдив
Областна и общинска организации на СОСЗР – гр. Пловдив

Ви канят

да вземете участие в тържественото честване на
Официалния празник

Ден на Тракия – 26 март и Празник на Втора Българска Армия

По повод 100 години Балканска война
100 години от разорението на тракийските българи
110 години Илинденско – Преображенско въстание

Програма:

15.30 часа – Военен духов оркестър изпълнява български бойни маршове пред дом на армията на площад “централен” в Пловдив

15.45 часа – Поклонение и поднасяне на венци и цветя пред паметника на “Гюро Михайлов” на площад “Централен”

16.00 часа – Тържествен концерт – спектакъл в салона Дом на армията в гр. Пловдив със специалното участие на Национален ансамбъл “Тракия“


СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” гр. Пловдив

На 03.03.2013 / неделя / Тракийско Дружество „Войвода Руси Славов“ кани всички свои членове и симпатизанти да вземат участие в честване на 135 години от Освобождението на България при следната

ПРОГРАМА

– 11 часа – в Катедрален храм „Света Благородица“ ще бъде отслужен молебен от Н. В. Пр. Пловдивски Митрополит Николай

-12 часа- на Паметника на руските освободители- Бунарджика
ще се проведе тържествено честване на 135-тата годишнина от Освобождението на България със слово на г-н Кмета на гр. Пловдив, с участието на почетна рота, военен духов оркестър , почетна младежка знаменна група на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ и поднасяне на венци и от името на Съюза на Тракийските Дружества България и Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“.

Очакваме Ви!

Председател
Тракийско дружество
“Войвода Руси Славов”
Ген. Майор инж. Нонка Матовa


Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” организира на 13 февруари 2013 г. /сряда/ :

  • 10.00 ч., – официално откриване на офис на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” в гр. Сопот, бул.”Иван Вазов” № 10.
  • 10.45 ч. – официално откриване в спортна зала “Металик” Сопот, на спортния обект – спортно стрелбище на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – Спортен клуб “Тракийски юнак”
  • 12.00 ч. – ресторант “Добрила” Сопот – дружески обяд.
  • 14.30 ч. – запознаване с историческите забележителности на град Сопот.
  • 16.30 ч – запознаване с историческите забележителности на град Карлово.

Пътуването ще бъде осъществено с автобус на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”.
Отпътуване – 8.00 ч. на 13.02.2013 г. от Дом “Тракия
Завръщане – същия ден.
Цена на човек – 5.00 лв за транспорт
Куверт за обяд – 5.50 лв на човек.

Записване – до 11.02.2013 г.– в канцеларията на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – г-ца Николина Капитанова – тел.032/69 90 24

Председател на УС
на ТД “ Войвода Руси Славов” /инж. Нонка Матова/


СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” Пловдив
Пловдив 4004, ул.”Димитър Талев” № 49 , тел.№ +359 32/ 699024

Управителният съвет на Тракийско Дружество “ Войвода Руси Славов” гр.Пловдив

КАНИ

Членовете на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” да вземат участие в Общо събрание на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, колективен член на СТДБ, свикано на основание чл.26 на ЗЮЛНЦ на 26 януари 2013 г. ( събота ) в 11:00 часа в сградата на Дружеството Дом «Тракия», с адрес гр.Пловдив, ул. ”Димитър Талев” № 49, при следния :

Дневен ред:

1.Отчет на Управителния съвет за дейността на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” за 2012 г..
2.Финансов отчет на Контролната комисия за 2012 г.
3. Утвърждаване Бюджет за 2013 г .
4. Изменение и допълнение на Устава на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”.
5. Потвърждаване Решенията на Общо отчетно изборно събрание на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” от 23.06.2012 г.
6. Разни

Регистрацията на присъствуващите започва в 10,30 ч. на 26.01.2013 г., на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 12 ч., на същото място и при същия дневен ред

Председател на УС
на ТД “ Войвода Руси Славов” / инж. Нонка Матова/
гр. Пловдив 4004, ул. „Димитър Талев” № 49 , тел. тел.№ +359 32/ 699024


ЯНУАРИ


1. Общо събрание на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” – 26 януари 2013 г. ( събота ) в 11:00 часа в сградата на Дружеството Дом «Тракия», с адрес гр.Пловдив, ул. ”Димитър Талев” № 49


ФЕВРУАРИ


1.. Развитие на партньорски отношения с други нпо в страната за провеждане на съвместни инициативи и мероприятия / първа тема : спорт – участие в Държавно Първенство на тракийчета чрез Спортен клуб “Тракийски юнак”/.
Отг., Н. Матова, Хр. Алексиев

продължава