ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО
“ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ 2012 г.

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2012 год. Той обхваща последователността и приемствеността на края на предходния и началото на настоящия мандат на управление и развитие на Дружеството.

Това беше динамичен период, който несъмнено остави дълбоки положителни следи в стабилизацията на административно – управленската и финансово – материална дейност. на нашето Дружество. Доведе и до констатацията за необходимостта от промяна на мисленето , в посока навлизане на млади и отговорни кадри. продължава


Добре дошли в новия сайт на  „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – гр. ПЛОВДИВ. Ние сме сдружение с нестопанска цел, представляващо интересите на изселниците от Беломорска и Източна Тракия, живеещи в Пловдив и областта. Нашите основни цели са популяризиране на тракийското наследство (културно и историческо), защита на човешките и имуществени права на нашите членове, защита на българщината и поддържане на добросъседски отношения с останалите балкански народи.