Група тракийци, членове на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“, гр. Пловдив“, посетиха родните места на своите деди в Гърция през септември 2013 година. Те изминаха пътя по стъпките на тракийските бежанци и разказват за тяхната съдба във видеото по-долу. Пътуването беше организирано по случай 100 години от разорението на българите от Беломорска Тракия.

Видео – част 1

Видео – част 2


От днес, 16.06.2013г., в изпълнение на Стратегията на СТДБ „Създаване и развитие на Еврорегион Тракия“, Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ създава в електронната си страница нова рубрика : „ Общество и устойчиво развитие“ . продължава


Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” организира на 13 февруари 2013 г. /сряда/ :

  • 10.00 ч., – официално откриване на офис на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” в гр. Сопот, бул.”Иван Вазов” № 10.
  • 10.45 ч. – официално откриване в спортна зала “Металик” Сопот, на спортния обект – спортно стрелбище на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – Спортен клуб “Тракийски юнак”
  • 12.00 ч. – ресторант “Добрила” Сопот – дружески обяд.
  • 14.30 ч. – запознаване с историческите забележителности на град Сопот.
  • 16.30 ч – запознаване с историческите забележителности на град Карлово.

Пътуването ще бъде осъществено с автобус на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”.
Отпътуване – 8.00 ч. на 13.02.2013 г. от Дом “Тракия
Завръщане – същия ден.
Цена на човек – 5.00 лв за транспорт
Куверт за обяд – 5.50 лв на човек.

Записване – до 11.02.2013 г.– в канцеларията на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – г-ца Николина Капитанова – тел.032/69 90 24

Председател на УС
на ТД “ Войвода Руси Славов” /инж. Нонка Матова/


ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО
“ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ 2012 г.

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2012 год. Той обхваща последователността и приемствеността на края на предходния и началото на настоящия мандат на управление и развитие на Дружеството.

Това беше динамичен период, който несъмнено остави дълбоки положителни следи в стабилизацията на административно – управленската и финансово – материална дейност. на нашето Дружество. Доведе и до констатацията за необходимостта от промяна на мисленето , в посока навлизане на млади и отговорни кадри. продължава


Добре дошли в новия сайт на  „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – гр. ПЛОВДИВ. Ние сме сдружение с нестопанска цел, представляващо интересите на изселниците от Беломорска и Източна Тракия, живеещи в Пловдив и областта. Нашите основни цели са популяризиране на тракийското наследство (културно и историческо), защита на човешките и имуществени права на нашите членове, защита на българщината и поддържане на добросъседски отношения с останалите балкански народи.