ЯНУАРИ


1. Общо събрание на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” – 26 януари 2013 г. ( събота ) в 11:00 часа в сградата на Дружеството Дом «Тракия», с адрес гр.Пловдив, ул. ”Димитър Талев” № 49


ФЕВРУАРИ


1.. Развитие на партньорски отношения с други нпо в страната за провеждане на съвместни инициативи и мероприятия / първа тема : спорт – участие в Държавно Първенство на тракийчета чрез Спортен клуб “Тракийски юнак”/.
Отг., Н. Матова, Хр. Алексиев

продължава


Снимки от участието на членовете на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ на тържествата по случай 127-ата годишнина от Съединението на България. Във възстановката участват ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брани поле, МТ „Константин Величков“, гр. Пазарджик, ДДЛРГ „Олга Скобелева“ гр. Пловдив, ОУ „П. Славейков“, с. Белащица, НУМТИ „Добрин Петков“, гр. Пловдив, ОУ „Яне Сандански“, гр.Пловдив, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив, ОУ „Братя Миладинови“, гр. Пловдив.Добре дошли в новия сайт на  „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – гр. ПЛОВДИВ. Ние сме сдружение с нестопанска цел, представляващо интересите на изселниците от Беломорска и Източна Тракия, живеещи в Пловдив и областта. Нашите основни цели са популяризиране на тракийското наследство (културно и историческо), защита на човешките и имуществени права на нашите членове, защита на българщината и поддържане на добросъседски отношения с останалите балкански народи.