„За да се запълни необходимостта от информираност на Обществото и най – вече за да си обясни всеки един за себе си истината  какво, защо и как се е случило с Тракийската организация и нейните членове през годините, започваме публикуване на автентични документи по така наречения „Тракийски въпрос“ . Смятаме, че към тях следва да бъде подхождано като към  оригинални документи, съдържащи в себе си своевременния поглед към тази част от историята на нашето съвремие.“ продължава


От днес, 16.06.2013г., в изпълнение на Стратегията на СТДБ „Създаване и развитие на Еврорегион Тракия“, Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ създава в електронната си страница нова рубрика : „ Общество и устойчиво развитие“ . продължава


На 28 май Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, колективен член на СТДБ, проведе втората част от своя патронен празник , свързан с отбелязване паметта на Войводата, под знака на юбилейното честване на 100 години от Балканската война, 110 години от Илинденско – Преображенското въстание и възпоменание на 100 години от разорението на тракийските българи . Честването се състоя в сградата на Дружеството


На 28 май Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, колективен член на СТДБ, проведе втората част от своя патронен празник , свързан с отбелязване паметта на Войводата, под знака на юбилейното честване на 100 години от Балканската война, 110 години от Илинденско – Преображенското въстание и възпоменание на 100 години от разорението на тракийските българи . Честването се състоя в сградата на Дружеството, Дом «Тракия», в гр.Пловдив, ул. ”Димитър Талев” № 49.

Руси Славов - паметник продължава


Oт 08.04. – 09.04.2013 г. във военен клуб София , се състоя конференция на СОРА /Съюз на офицерите от резерва „Атлантик“, проведен съвместно с Министерство на отбраната, Софийски форум за сигурност, АКИС, Студентски клуб на политолога и студентска асоциация за изследване на международните отношения, на тема : „ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА НАТО И ЕС. ПРИНОСЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ТЯХНОТО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ“. продължава