Тракийският въпрос

Съдържание

1. Кратка история
2. Архивни сведения за дядо Петър Ошавков

Кратка история

За да се запълни необходимостта от информираност на Обществото и най – вече за да си обясни всеки един за себе си истината  какво, защо и как се е случило с Тракийската организация и нейните членове през годините, започваме публикуване на автентични документи по така наречения „Тракийски въпрос“. Смятаме, че към тях следва да бъде подхождано като към  оригинални документи, съдържащи в себе си своевременния поглед към тази част от историята на нашето съвремие.


Архивни сведения за дядо Петър Ошавков

 Дядо Петър Тасев Ошавков е роден през 1870 г. и починал през 1974 г. Като дюлгерин т.е.строител, дядо Петър е имал построена от него двукатна къща в с.Голям Дервент /Беломорска Тракия, днешна Гърция/. Занимавал се е със строителство ,земеделие и животновъдство. Отглеждал и пчелни семейства,за които е имало богата пчелна паша от горска ригън. Когато пребивавало в селото, семейството и роднините му ходели на църква всяка неделя,по сватби и кръщенета, на хоро по празниците  и прочие. Зиме и лете, фамилията на дядо Петър пребивавала в селско-стопанските сгради/наричани колиби/ в махала Чучура – западно от селото,в близост до гората в местността Ташел. В тази махала,  дядо  Петър бил построил двуетажна сграда с ахъри /закрита сграда за едър добитък – коне, магарета, мулета, катъри, крави, волове, камили/ , кошари и масивна плевня за сено,където са намирали храна и подслон четите на Таню Войвода ,Руси Славов и Димитър Маджаров.

Ето и някои интересни архивни документи, свързани с личността на дядо Петър:

Сведение от Петър Ошавков за периода 1901-1913 година
Автобиография на Петър Ошавков
Сведение за Петър Ошавков от Михаил Лачев
Сведение за Петър Ошавков от Тодор Пачеманов
Свидетелски позаказания на Т.Пачеманов и М.Лачев
Пенсионно решение на Петър Ошавков

Знайно е, че голяма част от тракийците са дълголетници. Учените още се опитват да установят какво обуславя това дълголетие и запазеният бистър ум.  Стигат до изводи, за комплексността на предпоставките: запазеният древен  тракийски ген, активният природосъобразен начин на живот, естествената храна, липсата на индустриален стрес.

BulgarianEnglishRussian