“България в карти” – 3 март в 11:00ч., Картинна галерия Даново училище – Перущица

Пета съвместна изложба на Тракийско Дружество ”Войвода Руси Славов”
и Исторически музей Перущица

ЧАСТ OT БОГАТСТВАТА НА ТРАКИЙСКО  ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ“ ПЛОВДИВ
КАРТИ, ДОКУМЕНТИ, АРТЕФАКТИ

Заповядайте на петата съвместна изложба на ТД ”Войвода Руси Славов” и ИМ Перущица – „БЪЛГАРИЯ В КАРТИ“,  която ще се открие на 3-ти март в 11.00 ч. в Картинна галерия – Даново училище – Перущица от ген-майор Нонка Матова и доц. д-р Веселина Вачкова.

Инв.№ 2079 Константинополска конференция 1876 г.

текст: „За да може да се възобнови мирът на Восток, да се изкоренят постоянните свирепства на турците, които не уважават никое человеческо право и да се изпълнят праведните желания на българския народ Европа е длъжна да способства  за осъществяването на следующата програма:

1.Да се възобнови от България, Тракия и Македония българската държава, гдето главният и навред преобладаващ елемент е българският.

2.Българската държава ще се управлява самостоятелно и независимо по една конституция, изработена от едно законодателно тяло, избрано от народа.

3.За всичките  клонове на управлението ще се състоят особени закони по духа на устава и съобразно с нуждите на народа. 

4.Всичките иностранни народности, размесени между българския народ, ще се радват с него на същите политически и граждански правдини.

5.В българската държава ще владее пълна свобода на съвестта.

6.Военната служба и общото просвещение ще бъдат задължителни за всеки гражданин на българската държава. 

За да се гуди (приведе) в действие тая програма и да се предвари вторично кръвопролитие (като през април-май на 1876 г.), нужна е външна военна окупация на Турция, при която ще се състави и първото българско правителство.“

 Из Политическа програма приета на първия български народен събор, 19 ноември 1876 г, Букурещ;

подписали: Владимир Йонин, С.Атанасов, П.Енчев, Т.Илиев, И.Вазов, С.Стамболов, Д.П.Иванов, Ол.Панов, И.Каладжиев, К.Цанков, А.Теохаров, П.Хр.Висковски, Х.Златаров, Г.Стойчев, хаджи В.Балтаджиев.

          В тези начални дни на 2024 година, все още изпълнени с празници, Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ и Исторически музей Перущица  подготвят пета поредна съвместна изложба.

          Изложбата „ България в карти“ от експозиционния цикъл на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“,  е посветена на 140 годишнината от рождението на Войводата Руси Славов и на всички отдали живота си в борбите и войните за Национално освобождение и обединение на България. Тя е и част от честванията на Мъртвия празник на Перущица, почитащ паметта на всички убити в героична Перущица по време на Априлското въстание от 1876 г.

          Изложбата ще покаже  за първи път пред широката общественост административно – политически карти, собственост на пловдивското Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, с председател генерал-майор инж. Нонка Матова. Обединеният документален цикъл отразява измененията на Българската територия с динамиката на граничните линии, съгласно доминацията на Великите сили, по условията на сключени международни договори след войни и събития от края на 19 и началото на 20 век. Това онагледява ясно процесите на борбата за национално освобождение на откъснатите земи, населени с българи и тяхното желание за свобода и обединение с Майка България.

        Стремежът да се поправят несправедливите Решения на Берлинския конгрес (13 юли 1878), установил международните договорености след края на Освободителната Руско – турска война, оставил в европейските владения на Османската империя териториите на  Македония и Одринско, населени преимуществено с българи, подбуждат българите да започнат своята борба за национално освобождение на откъснатите земи. Национално-освободителното движение на българите против чуждото господство в тези територии прераства във въоръжени конфликти, ескалира и завършва с погроми над българското население пред погледа на  управляващите власти. На разграбване са подложени домовете и магазините на българското население, осквернени и поругани са българските храмове и гробища. Обявено е извънредно военно положение, Граничните провокации по установените граници, възраждане на напрежението на граничната линия, събитията отнели животите на хиляди невинни, довеждат до криза в балканските междусъседски отношения.

          В изложбата могат да бъдат видени не само карти, но и писмени източници и принадлежности, светски и духовни, които тракийските българи след Освобождението и след Берлинския договор (чиито клаузи оставят огромни български етнически територии извън пределите на независима България), ползват, или поръчват специално, за да поддържат жива българщината, родовата памет и вярата.

         Представените карти и артефакти са безспорно доказателство за непрекъснатата връзка и все още живата памет за принадлежност към Тракийската етнографска група. Въпреки че с оформянето на националното етническо самосъзнание през периода на Възраждането започват да отмират областните групови самоназвания, те не губят значението си и остават, като елемент от историческата памет.Тази памет отразява целенасочения интерес към издирването на автентичните събития от неговия пряк носител Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ – Пловдив. С тази изложба, чрез знанието за конкретните събития и личности, ще се поднесат пред погледа на широката общественост не само много неизвестни писмени документи и артефакти, но и усещането за принадлежност към групата на беломорските тракийци, към силното чувство за общност, справедливост и свобода, подбудило предците да се включат в тайната част на организацията и хода на революционното движение в неосвободените земи.

          Така се постига много по-нагледна история за случилото се–  защото хората от тракийските дружества, с които сме заедно, допринасят за разказването ѝ –  за  тяхната история, за техния род и предци, за ПЪТЯТ на десетки хиляди други тракийски бежанци, прокудени окончателно от стародавното отечество за периода от 1913 година (Балканската война) до 1924 година вследствие убийствените клаузи на Ньойският договор.

          Изложбата „ България в карти“  – пета съвместна на Тракийско Дружество ”Войвода Руси Славов” и Исторически музей Перущица ще поднесе нагледно пред очите различни години и времена – на неимоверни надежди, на страдания, на  вулканично избухване на десетки хиляди хора, пролели кръвта си за една почти нищо не значеща днес дума – свобода.

        Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ – Пловдив обединява преселенците тракийци от 1878 до 1924 г дошли от районите на Беломорска Тракия и Мала Азия. В Пловдивския регион през тези години са се заселини 4869 техни бежански семейства.

         През  XVIII  век в тези райони на Балканския полуостров са се заселили и много българи от Старопланинските области, от Средногорието, Родопите и Северна Тракия в южните части на Беломорието подтиквани от сигурните пазари, по топли климат, плодородни земи и обширни пасища за стадата им. В тези южни области на Одринския вилает и санджаците му Одрин, Текир даг (Родосто) и Галиполи, според преброяването от 1873 г. в нофузите му живеят 219198 българи. Те са 59,5 %  от цялото население на вилаета. Живеещите тук гърци са 20,3 % , турците 16,5 %, 4,9 % са от други народности. Именно тези българи от целия Одрински вилает и близко стоящите му области са съставната част на многото „преселенци“ в майка България в резултат най-вече на Балканските войни особено 1912-1913 г. и продължили до 1924 г. Техните потомци и до днес пазят спомена за тези събития и за своите предци – опазили и съхранили духовната си същност през годините.

         Със създаването и функционирането на дружеството то притежава разнообразен и богат фондови материал чрез който се проследява разностранната му дейност през изминалия повече от 120 годишен път. С помощта на приложените движими културни ценности в настоящата експозиция, с информацията съдържаща се в тях, успешно се проследяват родовите места на тракийци от посочените територии и някогашния им поселищен живот в Османската империя и в последствие в Царство България дори и до днес.  Изложените им собствени карти  загатват за тяхната същност, за икономическото състояние, за сдруженията които създават и участват и са свидетелства за разнообразните форми на тяхната просветна, духовна и културна общност и не на последно място характеризират политическата им принадлежност и участие в живота на страната.

         Някогашните преселенци, изоставили своите родни огнища в Беломорска Тракия, замислили се за своето оцеляване и на потомството си по трудния път към майка България – освен многото карти, въпреки и някои решаващи и при това частично оцелели, разказват  и допълват приложените към тях експонати. Показателна е делвата за съхранение на маслини  В нея, в онези дни и нощи са пренасяли събраните от преди това маслини, за да помогнат с изхранването на потомството по трудния пълен с премеждия път към България. Тя, делвата става символ на борбата и стремежа им за оцеляване.

Със същия замисъл е съхранения и изложен напрестолен дървен кръст. Вероятно собственика му Стоян е нямал възможност да притежава свой собствен по-хубав кръст, или е бил възпрепятстван да притежава официален православен кръст, или пък е обграден от мюсюлмани … През годината 1895, особена за тогавашните българи, издялал това свое творение. Изписал го е според канона и според православието. Със символите „IБХБ“ –  нашият Бог Иисус Христос. Захласнат в своята християнска и българска православна същност, почитащ своята православна духовност иска, решава и сам издяла по православно му, със своите ръце „свети раки“ и с името си този християнски кръст. Издялал го е там, където временно е пребивавал.  Вероятно изоставяйки своя дом, дори и временното си убежище, нямал друг свой „символ верую“ за упора, със собствените си ръце е посветил на своя  духовен покровител и поддръжник.

        Проследявайки големият отрязък от време и години извървян път, уредената поредна експозиция от фонда на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ гостуваща в ИМ Перущица, дава представа за същността, историята и живота му и на неговите членове. Гостуващата част от експонатите, от движимите културни ценности, разказват за съдбите на някогашните изселници, изоставили своите огнища и приютили се в страната ни.

Перечень документов Архива внешней политики Российской империи
для передачи Фракийскому обществу Болгарии

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Парижский мирный договор между Россией, Великобританией, Францией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией.

18/30 марта 1856 г., Париж

АВПРИ, ф. Трактаты, оп. 3, д. 1830, л. 3-18об., подлинник, французский яз.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

9-й протокол (заключительный) заседания Константинопольской конференции великих держав.

8/20 января 1877 г., Константинополь

АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 470, 1877 г., д. 24, л. 144-155, копия, французский яз.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор между Россией
и Турцией.

19 февраля/3 марта 1878 г., Сан-Стефано

АВПРИ, ф. Трактаты, оп. 3, д. 1414, л. 1-14об., подлинник, французский яз.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Берлинский мирный договор между Россией, Германией,
Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, Италией и Турцией.

1/13 июля 1878 г., Берлин

АВПРИ, ф. Трактаты, оп. 3, д. 1871, л. 1-12об., подлинник, французский яз.

BulgarianEnglishRussian