ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА 2022 ГОДИНА

Генерал – майор инж. Нонка Матова

Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи тракийци,

В навечерието сме на един от най-чаканите и светли семейни празници. Броени дни остават до началото на Новата 2022 година, като изпълват сърцата ни с искрена надежда и дълбока вяра в следващото по- добро бъдеще.
Отминаващата година бе изпълнена с предизвикателства, на първо място COVID-19. Всички бяхме засегнати. Кой с лична загуба, кой с ограничаване контактите си със семейство, близки, роднини, приятели. За щастие, както всички добри хора и ние имаме много причини да сме оптимисти.
В трудното време си осигурихме известна нормалност. Открехнахме прозорци към бъдеще, за да възродим присъщи практики, да предадем съхранената наследствена памет на поколенията.
Знаем, че трудностите ще отминат, ще настъпи време, в което отново свободно ще прегръщаме своите близки и посрещаме приятели.
Затова вървим неотклонно напред, към отворените нови хоризонти, нови предизвикателства. Трудно е. Но вдъхновяващо е партньорството с други граждански организации, приливът на млади хора , съвместните усилия на десетки, подпомагащи връщането към живот на друг такъв символ – Дом „Тракия“ – „Тракийски културен дом Пловдив“, според названието, изписано от предците в оставените ни документи. Там виждаме приемственост, разбирателство между хора и култури, олицетворение на човешките  отношения.
Стигнахме до извода, че колкото по- добре опознаваме културата на собствената си общност, толкова по- дълбоки стават тайните и. Имаме и чувството, че това ново, не осмисляно до сега предизвикателство ще мобилизира българското общество по невиждан начин.
Затова сме предвидили да стартираме нови усилия за привличане съмишленици за експониране на значимата кауза на тракийската общност за опазване българщината във вековете, изграждане на българската държавност , за активиране интересът към опазваното традиционно културно наследство , събития, личности.
Реализацията на действията ще даде нов живот на „Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ и свързаната тракийска общност.
Успехът зависи от активността в обща посока. А неговата тайна е: добра подготовка, целенасочен качествен труд, учене от нашия собствен опит и опита на другите.
Научили сме се да овладяваме процесите, което ни прави оптимисти. Във времето на предизвикателства преживяхме много, но научихме много и станахме още по- силни. Положихме и продължаваме да полагаме много усилия за справяне в пътя напред и е време да очакваме още по- голям успех.
От името на Управителния съвет на „Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ пожелавам на всички много здраве, мир, спокойствие, по- здрава, благополучна и успешна Нова 2022 година.

Честито Рождество Христово и Щастлива Нова 2022 година!

Генерал – майор инж. Нонка Матова
Председател на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“
image_pdfimage_print
BulgarianEnglishRussian