Проектът „Бяло“

Христо Згуров

Проектът, който предлагам е политически и ако се осъществи може да промени имиджа на България.  Нещо повече – това е прекия път, който България може да мине на едно от първите места в класацията „добро място за живеене“.

По време на прехода на целия български народ бяха нанесени материални и психологически травми, резултатите, които виждаме като „войната“ по пътищата, агресивно поведение в училището и корупцията на почти всяко ниво на държавната администрация.

Проектът „Бяло“ е политика, която има за задачата да промени отношението на човекът, както към средата, която ни заобикаля, така и към държавните институции, но най-вече в отношенията между самите хора на днешното общество.

 Какво може да представлява проекта „Бяло“?

Първо. Във всеки един инвестиционен проект, който осъществяват общините да има точка, нека условно да я наречем точка Трета, в която освен оценка за въздействието върху околната среда, да има и мероприятия за подобряване психологическото въздействие върху човека и човешките отношения и не на последно място за дизайнерско и естетическо мислене, за получаването на красива и уютна среда за живеене.

Второ. Във всяка Община да се осъществят конкурси и идейни проекти за промяна на отношенията към добро между хората, като грижи за болни и старци, да се стимулират създаването на организации на доброволни начала и др. Грижата за местните паркове и градини да се отдават на концесии като се окачествят като „Острови на красотата“, където не се пие и пуши и действат строги правила и прочие. Могат да бъдат отдадени и цели улици на концесии, където чистотата да бъде издигната на пиедестал. Примерен проект. – „Улицата на белите чорапи“  Всеки, който иска да се движи по най-чистата и красива улица на града си купува специално продаваните за това бели чорапи, които след разходката отнася като сувенир в къщи.  Тук общините могат да развият огромен потенциал, ако бъдат оценявани, а защо не и стимулирани от правителството. Това трябва да е третата точка на всяко правителство. Третата точка би могла да присъства във всяко едно мероприятие.

Трето. Основен помощник на този проект могат да бъдат поетите и писателите. Кой друг, ако не те ще променят към добро отношенията между хората. Не случайно навремето имаше „Комитет за духовно развитие“. Аз си давам сметка колко трудна задача е промяната на човешките отношения. Навремето тази роля е поемала църквата с моралните правила за спасението на душата, но след дълги десетилетия атеизъм  нещастните ни души не търсят спасение. Напротив, омразата и завистта излязоха на първи план и наред с недоимъка, станаха причина за слабо казано нехуманните ни отношения   един към друг.

Искам да подчертая, че ако не променим нашия морал, колкото и да увеличаваме бюджетите на полицията, здравната каса  и което и да е ведомство, толкова по-големи възможности ще има корупцията и нашето чувство за справедливост може в един момент да изчезне  окончателно и „Законът на джунглата“ трайно ще обсеби нашата психика и когато повярваме, че това е действителността, човекът няма да е вече хуманоид, а нещо друго. Искам да се върна още малко на въпроса за писателите. Макар и всички да знаем, че те са духовните ни водачи на нацията, кажете ми къде са техните храмове? Само Варна и Бургас имат „Дом на писателя“. Трябва всяка община да има кътче за тях. Било към някое читалище или друга сграда към Министерството на културата.  Освен това могат да се освободят от ДДС продадените книги. Забележете, само продадените. При издаването се внася ДДС и се връща само на продадените книги. Конкурси, повече конкурси и за спечелилите безплатно издаване.

Моята задача е не да направя подробно разработване на концепцията, а да покажа пътят по който трябва да тръгнем за да излезем от лабиринта на тъмния преход. Проектът „Бяло“ е един отворен проект,  в който може да се включи всеки българин, стига да бъдат създадени условия за това. Това е само идеен проект. Необходимо е сериозно и детайлно изработване с голяма продължителност и всеобхватност. Трябва да се обхванат и малки и големи, села и градове. Това може да стане национална стратегия за чиста и свята България за каквато мечтаеше и Левски.

На пръв поглед идеята е наивна и неосъществима, но няма по-неотложна задача от тази за промяна на морала на българина. България може и трябва да стане най-доброто място за живеене с най-добрите и талантливи хора в целият свят. Ние сме велик народ с велико минало и надявам се с велико бъдеще. Това зависи само от нас. Какво чакаме? Защо да не започнем това велико дело сега?

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian