ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” ПРЕЗ 2021 г.

Уважаеми дами и господа,

В този отчетен доклад се съдържа периода от дейността на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2021 год.

Отминаващата година бе изпълнена с предизвикателства, на първо място COVID-19. Всички бяхме засегнати. Кой с лична загуба, кой с ограничаване контактите си със семейство, близки, роднини, приятели.

Но и в трудното време успяхме да си осигурим известна нормалност. Открехнахме прозорци към бъдеще, за да възродим присъщи практики, да предадем съхранената наследствена памет на поколенията.

За щастие, както всички добри хора и ние имаме много причини да сме оптимисти.Защото знаем, че трудностите ще отминат, ще настъпи време, в което отново свободно ще прегръщаме своите близки и посрещаме приятели, ще върщим нормално своята работа .

Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” продължава да носи всички следи, оставени през времето на дълбоки традиции и последователност, като винаги е запазвало стремежа си да е културно – просветна организация – еталон за всички културни организации в страната и да е в духа на съвремието, в което науката и технологиите са най-голямата сила за развитието на която и да било сфера, но особено – на културата и просветата.

Стремим се Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” да е иновативна , а може би, защо не и високотехнологична, организация със знаещи и добре подготвени кадри, които да управляват съвременни технологии и да са иноваторите у нас за най-съвременните методи на развитие на културния сектор. И едновременно с това да не забравяме основната си мисия – за укрепването на българската култура и културата в тракийската общност като световен феномен.

Дойде края на отчетната година и както винаги, си правим равносметки – какво постигнахме, с какво не се справихме, какво искаме да реализираме занапред и т.н.

Преди всичко отчитаме, че за да се справим с кризите от всякакъв характер и техните социални и икономически последствия, трябваше да вземем важни решения, да предприемем смели и дълго отлагани реформи, които да ни изведат по пътя на ускореното развитие. Светът около нас се развива с немислими доскоро темпове и ако искаме да заемем своето достойно място в европейското семейство,  следва да се обърнем към постиженията на нашето образование, наука и култура, към икономическите и технологичните си успехи.

Можем и заслужаваме да бъдем част от този процес. Нужно е да имаме високи амбиции, да мислим смело, да искаме повече.

Повечето от приоритетите в програмата за развитие на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, които защитавахме, вече сме изпълнили, други, преди всичко дългосрочни планове, остават за бъдещето. Но 125-годишнината от учредяването на Дружеството отбелязваме с невероятно краткия срок на съживяване и възстановяване на дружествените системи – организационни и материални . Важно от гледна точка на бъдещото развитие е привличане на знаещи и можещи кадри , а ключово – завършването на реновирането на голямия мултифункционален салон за кино и сценични изкуства, с цел да бъде най-съвременният от класическите салони на Пловдив, но и конкурентен на тези в културната система. Идеята е да имаме самофункциониращи самоиздържащи се самостоятелни звена, в рамките на общото.

В началото на новата 2022 година навлизаме с вяра в силите си, с убеденост, че нашият разум, нашият морал, нашите усилия час по час ще променят живота ни. Знаем, че се постигат чудеса с талант и усърдие. Убедени сме, че в идните години този огромен потенциал ще преобрази България. Затова вървим неотклонно напред, към отворените нови хоризонти, нови предизвикателства.

Изпращаме една трудна година за всяко българско семейство и за всички ни като общество. Година, изпълнена с критични моменти на страх и несигурност.

Времето в което живеем е време на възможности и предизвикателства.

Както във всяка една от изминалите години, така и през отчетната 2021 г., извършенотo на този пореден етап от развитието на Дружеството ни  е пряко свързано  със средносрочната дружествена стратегия на база обезпечение, съгласно бюджетната прогноза за събираемост, разработена по информация, подадена по сключените договори за стопанска дейност, съгласно Устав, както и прогностичната, за допълнителни приходи по реда на специалните закони в България.  Разпределението на разходите за 2021 г. е съобразено с размера на предвидените средства в утвърдения на Общо събрание 20.02.2021 г., бюджет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  за 2021 г. , но не отразява напълно реалните му потребности, поне на този етап. Необходимостите са повече, отколкото прогностичната събираемост. Всяко отлагане се отразява отрицателно в много висока степен.

Поради тази причина на недостиг на средства, ТДВРС не е успяло да върне  увеличените

общи приходи със…лв, предвидени с бюджет за 2021 г., на база допълнителен личен заем от Председателя г-жа Нонка Матова, обезпечен с банков кредит. Нека сме благодарни, защото това бе живителната глътка, която осигури възможност на Дружеството, прилагащо системата на собствено бюджетно финансиране, да извършва разходи  съобразно приоритетните необходимости за дейността си., включително изплащане присъдени дългове по дела главно за отмяна на Общите ни събрания поради констатирани съществуващи или не процедурни пропуски при изпълнението им от нереализиран претендент за власт и към СТДБ за 39441.70 лв за членски внос по Устав на СТДБ за периодиката 01.01.2014 г до 12.06.2017 г. – датата на прекратяване членските правоотношения със СТДБ . Изплащането на банковия заем тече, но претенциите на СТДБ за продължаващи плащания със същата обосновка са основа на нови съдебни дела.

Това поражда други въпроси : за личната отговорност и морал.

На вниманието ни е иновативната стратегия за субсидиране на гражданския сектор, определяна от НС със ЗДБ за 2022 г. Очакваме да видим каква ще е предвидената държавна политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създаване на условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи и за системни организации като ТДВРС.

През 2021 г. получихме субсидиране от АЗ -ЕСФ, за трудова заетост на едно лице в рамките на установената за страната минимална заплата за срок от 01.-04.2021 г.

Участвахме с проект в НФКултура за „Спортът в тракийската общност – непреходен от древността до наши дни“ . С учудване констатирахме, че даже не бе прочетено и първото изречение, а е отхвърлен въпреки признаване уникалността и иновативността му и въпреки, че от м.юни 2019 г. Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е член на ЮНЕСКО, със статут Клуб ЮНЕСКО към Комисия за ЮНЕСКО – МВнР на Република България. Там също не сме констатирали наличие на Програма, с  Работен план за работа на терен, с, чрез и от организациите – членове, съобразени с ранг листа по ясни критерии за сигурност и устойчивост и със съответно финансиране на дейността.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ

Пряка причинно-следствена връзка към успеваемостта и развитието на ТДВРС е работата с качествени хора.  Като следствие на това, правилните хора да свършат добре работата, за която са се хванали и резултатът се стабилизира и финансовата част почти винаги идва и е възходяща. Приета дългогодишна практика е ТДВРС да  инвестира в хората, в свеждане на нови знания към назначените , с цел да са адекватни и свършат качествено тази специфична работа. Стремяло се е и към „предаването на щафетата“, за да има повече заинтересовани, към „заедността“ за предаване опит към членове, доброволци и съпричастни.  Първична истина е, че финансовата част на ТДВРС, която в момента е в недостиг, е производна на това с колко качествени хора се работи, колко развита е системата, колко вещи са кадрите ни в това, което правят. Вижда се как наоколо други организации стават все по-добри, движат се все по-бързо, все по-ефективни са в привличането на капитал. В рамките на няколко години от влизането ни в ЕС започнаха да привличат повече финансиране при всяко откриване на Програма. И това не е функция само на това, че има много пари, функция е и на качеството и отговорността на човешкия потенциал с който се разполага.

Констатиран бе очакван спад в количеството членска маса, от една страна, поради Ковид 19 и свързаните с него ограничения, от друга атаките на ГЙЙ и КП срещу ТДВРС, включително регистрацията на друго НПО със същото име – ТДВРС Пловдив, което доведе до объркване и отлив на членове, най – вече недопустимо партийно поляризирани, от трета – прекратената практика ТДВРС да поема транспортни разходи за автобуси за посещения по места.  От казаното би могло да се достигне до извод, че такъв вид инвестиция не е била правилната, защото не е водела към устойчив резултат на развитие на организационния капацитет.

Смятаме, че правилният подход е стимулиране доброволчеството за повишаване способността да се привличат лоялни членове и да се популяризира мисията чрез модернизация на електронната страница за нейната разпознаваемост в интернет пространството с допълнителни виртуални мощности /музей, галерия, библиотека, работилници по изкуства/.

ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ

За НПО в България става все по- трудно осигуряването на финансиране на дейността, тъй като намаляват източниците на финансиране.

Финансирането на национално равнище е чрез проекти, а ТДВРС е системна организация.

Не разполагаме с циклично финансиране на местно , или национално равнище. Съветват ни да разкрием свое читалище, за да се ползваме от правата и задълженията по ЗНЧ. А дейността ни като организация в регистъра на МК е с абсолютно припокриване, но без териториална ограниченост, което е по- модерно и без ограничени възможности.  Това би станало излишно, ако правилата за НЧ се въведат и за културните организации в ЗЗРК.

Постъпленията от членски внос продължават да са незначително малък източник на финансиране.

Обмисляме всякакви възможни варианти.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

НПО имат достъп до формални канали за комуникация с правителството. ТДВРС участва в няколко обществени съвета, следва да поднови участието си и в това НС.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Като цяло услугите на НПО отговарят на потребностите на хората. Сферата на дейност на ТДВРС е култура, образование, младеж, спорт. Предвидено е чрез иновации и модернизиране на електронната страница на Дружеството, да се постигне принципно различен подход на предлагане и ползване на  предлагана широка гама услуги в области от сферата на образованието и културата.

Много НПО се опитват да развиват стопански дейности и социално предприемачество , за да си осигуряват допълнително финансиране. Сред дейностите, генериращи финансиране, традиционно са обучения, публикации, анализи, или експертни консултации, или работа с лица в уязвимо положение за производството на различни изделия. Все повече организации подхождат стратегически към разработването на нови услуги и продукти, които могат да продават, за да засилят финансовата си независимост / онлайн магазин, за продукти на социални предприятия и др./. Сред тях се включват брандирани продукти, образователни игри, различни преживявания, кетъринг. Има области като здравеопазване и образование, в които по линия на публично – частното партньорство властите не възлагат достатъчно договори за услуги с НПО, дори те да имат необходимия опит.

Необходими са ни млади, отговорни и нахъсани кадри.

Значителен недостиг е липсата на  закон за доброволчеството.

СЕКТОРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Във външен план напред излиза значението на мрежовите структури, особено някакъв вид съюзеност между по- големи НПО – примерно клъстери на големи организации и т.н. Компаниите принципно продължават да ценят НПО и да ги възприемат като партньори.

Във вътрешен план ТДВРС продължава да развива своята секторна инфраструктура. Нови измерения ще бъдат постигнати чрез създаване виртуални мощности и пускането им в действие в интернет пространството, както и чрез разширяване опциите на Дружествената  материалната част и база.

ОБЩЕСТВЕН ПРЕСТИЖ

Общественият престиж е свързан с прякото споделяне на целеви опит, информационни модули,  практически съвети, провокиращи всеки да намира оптимални решения за работата си с цел постига по-добри резултати. Това е специфично запалване искрата на интереса като път към успеха. Като начин, който кара другите да вярват в невероятните свои възможности, той вдъхва смелост и вяра в собствените умения,  дава кураж да се работи здраво и отговорно, за да бъде постигната реализация. Такъв вид демонстрационно споделяне е практическа катализа , специфичен инкубатор на добри идеи, на  оптимистична настройка и  вяра в успеха. Основополагащо е за личния и обществен просперитет и за възможностите да бъде реализирана възникналата идея. Личната нагласа е съществена част по пътя към успеха Такъв вид споделяне кара хората да мислят по-разумно, по-интересно, по-иновативно, на практика да се почувстват по-силни и уверени по пътя към съвършенството. Споделянето не само обогатява и допълва идеята, но и привлича съмишленици. Така, вероятността тя да бъде реализирана се увеличава. Така и ние повишаваме интереса на хора и структури към нас.

Оптимисти сме, че сме на правилната посока. Да виждаме промяната към по-добро у хората наистина ни зарежда максимално.

Целта е последващо разрастване, стабилитет и устойчиво развитие.

Разходи за издръжка:

За издръжка на дейността си Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” отбелязва три основни вида разходи:

 1. Поддръжка на административен капацитет.

1.1.През 2021 година, чрез Проект, дружеството си помогна със  законово европейско и национално субсидийно финансиране от АЗ – ЕСФ  осигуряващи работна заетост на човек от 01. – 04.2021 г в рамките на минимална заплата.

1.2.Сключен граждански договор с музеен специалист за създаване на музейна документация и научни паспорти на тематични артефакти.

 1. Поддръжка, изграждане и развитие на материалната си част и база.
 • Със собствени средства бе извършен ремонт на покрив, танцова зала, коридор, съблекалня, голямо фоайе – 1 етаж;
 • Бе закупена аксесоарна техника за подпомагане качествено фотографиране на артефакти по теми, за създаване научни паспорти.
 • Бе изградена и монтирана система за видеонаблюдение с външни и вътрешни камери
 1. Неправителствена дейност

По Устав, съгласно Календарен план и възникнали необходимости.

Капиталови разходи за:

Развитието на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив” е ключова мярка за устойчивото развитие на дружеството. Ние сме не само амбицирани да реализираме поставената цел, но и готови с прагматични мерки.

Предвидили сме и продължаваме да залагаме за изпълнение ремонт на голямия кино- театрален салон в югоизточната част на сградата на  материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив” и прилежащото му пространство. Предвидили сме и проектно участие за изграждане на автономни системи за ОВИ. Очакваме отваряне на съответните Програми.

Отчитаме извършено през 2021 г поддръжка, изграждане и развитие на материалната част и база.

 • Със собствени средства бе извършен ремонт на покрив, танцова зала, коридор, съблекалня, голямо фоайе – 1 етаж;
 • Бе закупена аксесоарна техника за подпомагане качествено фотографиране на артефакти по теми, за създаване научни паспорти.
 • Бе изградена и монтирана система за видеонаблюдение с външни и вътрешни камери

През 2022 г предстои реновиране на уеб сайта на ТДВРС wwwtrakiaplovdiv.org от IT специалист. За онагледяване дейността, създаване и развитие на виртуални пространства и привличане на млади хора, следва ТДВРС да се снабди с качествена специална техника, с която да изпълнява замисленото.

Ако през 2022 година пред нас застане дилемата дали да започнем нещо ново или да заложим на нещо старо и утвърдено, то задължително е да изберем втория вариант. Това би довело до финансов растеж.

Финансово обезпечаване на обществения характер на дейността на „Тракийски културен дом Пловдив”

2021 година се оказа друго време, с други предизвикателства.

Знаем, че 2022 година ще стане по-малко драматична във всеки един смисъл, но ще изисква от нас както пълна отдаденост, така и много упорит труд. Това е възможност за постигане на успехи. Важни в случая са иновациите. Ще процъфтяват сфери, свързани със социалните мрежи и потапянето в нова информационна среда. Специалисти и организациите, които се занимават с подобен род дейност, ще получат желаната финансова сигурност.

Много  от новите поведенчески модели няма да изчезнат cлед пpеодоляване на КОVІD-19 пандемията и ще оcтанат в живота на xоpата.

Хората ще възпpиемат pолята cи на потpебители по доcта по-pазличен начин и все по- често за нас като име, ще бъде задължително да дъpжим “pъката cи на пyлcа” и да интеpпpетиpаме пpoвилно пpомените в тяxното потребителско поведение . Остава открит въпроса : а членовете на едно сдружение потребители на продукта на сдружението, или двигатели на неговото развитие са чрез това на сдружението?

Именно cега могат да бъдат изгpадени още по-cилни вpъзки междy членовете, потребителите и марките, като които ги pазбиpат, пpавят живота им по-леcен, по-cигypен, по-интеpеcен.

Пъpвата cтъпка е да cе наблюдават и анализиpат променящите се потребителски наглаcи и пpиоpитети, втората е по-голямата пеpcонализация и контекcтyализация на посланията и автентичният тон на комyникация. Оcновата са твоpчеcките идеи и проcледяването как cе пpоменят наглаcите на xоpата, тъй като те cе нyждаят от довеpие, cигypноcт, подкрепа.

Пандемията поcтави на преден план дигитализацията на pаботата, yпpавлението на кpизи и поддъpжането на непpекъcнатоcт на работата ни в комбинация c дигитална тpанcфоpмация и автоматизация.

Ролята на секциите и клубовете по интереси винаги е била значима, но още по- значима е в настоящето.Там е информацията и експертите, с които можем да наблюдаваме и анализираме промените в поведението на хората , и благодаpение на твоpчеcкия pазмаx, на който сме способни, да пpедлагаме адеĸватно за членове и симпатизанти и на хората като цяло, позициониране на  извършваното и предлагано от дружеството ни като продукти и с неограничена мобилност за ползване от населението, гостите на града и проявяващите интерес. Само така името на ТДВРС ще е чаcт от новия xабитат на xоpата.

За да се случва всичко гладко и работещо, следва да има съответна автоматизация на техника и процеси, за въвеждане все повече изкуствен интелект.

За поредна година очакваме да заработи приетата от НС на РБ  иновативна стратегия за субсидиране на гражданския сектор, както и специалните закони съобразно ЗДБ за 2021 г. в частта за юридическите лица с нестопанска цел.Знаем, че с оглед постигане на по-голяма степен на съответствие на провежданите политики и разпределението на публични средства за тяхното реализиране се възприе финансовото подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет /съответните министерства/ в рамките на целите и приоритетите на утвърдените им области на политики, от чиято отговорност и компетентност е тяхното провеждане, а не от централния бюджет.

Финансовото подпомагане от страна на държавата на юридическите лица с нестопанска цел следва да става при съобразяване с относимите законови изисквания и при отчитане на специалния статут и значимост на организациите, и следва да води до измерими резултати за обществото при изпълнението на конкретна политика. Парите идват от ново, по-правилно и справедливо преразпределение на държавния бюджет. В момента той не се преразпределя правилно. По-трудното е, че въвеждането е наистина голяма реформа и означава редакция на всички закони в държавата.

И през 2021 имахме сериозни финансови предизвикателства.  Изплатили сме всички дължими данъци и такси към държава и община. Дружеството е и изряден работодател. Като такъв покриваме всички критерии отговарящи на социално предприятие.

Изплатихме сериозни суми и по дела. Остава открит въпросът: Каква и къде е обществената полза? Установяваме по труден ред и начин българските реалности в началото на 21 век. Факт е, че най – малкото читалище в Пловдив получава по- голяма субсидия от дружеството като регистрирана културна организация и член на ЮНЕСКО!

 1. Остава на дневен ред в процеса на изпълнението на бюджета за 2022 г, текущо през годината,  да бъдат набирани с активността на членове и симпатизанти по бюджета на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  допълнителни средства за:

– Финансиране разходи, необходими за изготвяне на Проект за ремонт и реконструкция на кино – театрален салон , ОВИ и ППЗ.

– Разходи, свързани с изпълнението на Закона за културното наследство, свързани с дейности по опазване на културни ценности, консервационно-реставрационни дейности, откупки на произведения на изкуството, дигитализация на музейните фондове и други подобни;

Напомняме, че бюджета на ТДВРС е прогностичен : не е обезпечен чрез субсидии по линия на съответните специални закони като системна организация. Той е толкова, колкото съберем. Но с него покриваме преди всичко неотложните разходи. За 2022 г сред тях е и най – важният: паспортизирането на сградата със съоръженията и прилежащия и терен, във връзка с приключване на законоустановения краен срок за юридически лица..

– Капиталови разходи. Средствата са необходими за:

 1. извършване на спешни ремонтни дейности по ремонт и реконструкция на кино – театрален салонна„Тракийски културен дом Пловдив”.
 2. поддръжка, изграждане и развитие на материалната част и база.
 3. реновиране на уеб сайта на ТДВРС org от IT специалист.
 4. придобиване качествена специална техника, с която да се изпълнява замисленото.

Обръщаме внимание, че преди всичко трябва да бъдат изплащани текущите разходи и задължения на Дружеството, за което се формира определен бюджет. Уставът позволява и доброволно определени членски вноски над минималния определен размер, както и дарения и субсидии по реда на специалните закони от всички, които се самоопределят като съпричастни към мисията и каузата на Дружеството.

 1. А. „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото тракийско културно наследство”

От много години се опитваме да обясним, че ние трябваше да имаме в бюджета си целеви субсидии поне 50 – 100-150 хил. лева, с които :

 1. да издаваме на добър английски книги, писани от наши автори за Тракия. Издадени не от наши издателства, а да се плати на престижни международни издателства – във Франкфурт на Майн, Парижкия университет, което ще гарантира книгите да се прочетат – няма нищо срамно в това, правят го всички, когато се налага;
 2. Да имаме и отпускаме всяка година целево стипендии за млади учени, които искат да работят по проблемите на Тракия;
 3. Всяка година да правим кръгли маси, международни конференции, изследвания, онлайн предавания с каталог и сборник по важни въпроси, свързани с въпросите на Тракия;
 4. да изградим и всяка година да правим лагери за младежи от България и другите страни, на които неусетно да се осъществява приобщаване към бита, културата, нравите, обичаите на Тракийската общност;
 5. Да експонираме в международното пространство като настоящ член на ЮНЕСКО, съществени части от движимото и недвижимото тракийско културно наследство, на първо място спортът като култура в тракийската общност от античността до наши дни;
 6. Да въведем и експонираме във виртуалното пространство виртуални музей, библиотека, архив на ТДВРС чрез обновен електронен дружествен сайт, който да бъде свързан с Българските културни домове и българските културно – просветни дружества по света;
 7. Да развием, разширим сградата ни в модерен Тракийски културен дом в Пловдив с модерни салони за библиотека, музей, ателиета по изкуства;

Начините са много. Но това не са политики, които могат да се осъществят за шест месеца, а насочени 10-15 години напред.

Стратегически и оперативни цели на политиката:

 1. иновативен подход за опознаване и преоткриване на културното наследство чрез активно участие, дигитални технологии и интерактивни симулации;
 2. осигуряване устойчивост на постигнатите резултати от инициативите;
 3. допринасяне за сближаването на европейските народи чрез инициативи за създаване на престижни и популярни културни събития;
 4. довеждане до значителни културни, икономически и социални ползи.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

Отчитаме нуждата от нови мерки. Очертават се няколко ресора, с тенденции за иновативно развитие:

 1. Уреждане и поддържане дигитални библиотека, музей, архив, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки;
 2. създаване и поддържане електронна информационна мрежа;
 3. Развиване и подпомагане любителското художествено творчество чрез самодейни колективи;
 4. Организиране школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания, младежки дейности;
 5. Краеведческа дейност : събиране и разпространяване знания за родния край;
 6. Създаване и съхраняване музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;

        Визия за развитието на политиката

Дейностите на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ изцяло са съобразени с„кратки насоки за приоритетите и програмите на ЮНЕСКО – 2021 г“.

Очакваме Европа да стане лидер в насърчаването и реализацията на промяна за стимулиране гражданите да бъдат включени в изработването на политиките, които засягат техния живот.

Продължаваме усилията за увеличаване на финансирането, необходимо за реализация на основните приоритети с набелязаните нови мерки с иновативно развитие.

Постигането на целите на културната си политика,  Дружеството планира да реализира посредством  програми на ЕС, ЮНЕСКО, национални, общински .

Полза/ефект за обществото от политиката

 1. Физическо и правно-нормативно опазване на движимите и недвижими ценности на културата, издигане самочувствието на българската нация като важна част от световния цивилизационен процес, свидетелство за приноса на предците ни за развитието на европейската и световна култура;
 2. Съхраняване и развитие на тракийското нематериално наследство, като част от българската културна идентичност;
 3. Създаване на конкурентноспособно българско изкуство;
 4. Изграждане и утвърждаване на положителния имидж на Дружеството, страната ни, на българската нация и култура;
 5. Създаване на условия за разширяване достъпа на обществеността до съвременните прояви и достижения на културата ни чрез мощностите на Дружеството.

Политиката на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ с основните приоритети и набелязаните нови мерки с иновативно развитие, съдържа редица важни елементи за реформи, но амбицията на плана е пряко свързана с нивото на ангажираност, необходимо за справяне в приемлива степен с набелязаните предизвикателства.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Народно събрание;

Министерски съвет;

Министерство на финансите;

Министерство на вътрешните работи;

Министерство на външните работи;

Агенция за хората с увреждания;

Министерство на туризма;

Министерство на регионалното развитие;

Министерство на труда и социалната политика;

ЮНЕСКО

Национално сдружение на общините в Република България;

Агенция „Митници”; Гранична полиция;

Прокуратура на Република България;

Общини.

Каква дейност беше извършена?

2021 година беше трудна.

Безспорен факт е ,че въпреки трудностите реализирахме и продължаваме да реализираме уникални постижения. Затвърждаваме все повече тенденцията за устойчиво, динамично и стабилно развитие, като продължаваме да се превръщаме във все по- значим фактор.

Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“  е системна организация, а    дейността му е циклична. Тя е обезпечена с материална част и база, придобивана и актуализирана чрез съответен финансово – икономически инструментариум, разписан във всички Устави през времето на съществуване на Организацията ни.

Какво извършихме:

 1. Независимо от предизвикателството КОВИД осъществихме изцяло Календарния си план за дейност 2021:
  • Литературна дейност:
 • проведено бе четене на книга на тракийската поетеса Елена Алекова, със съпровод на флейта, осъществено в парковата градина на Дружеството. Присъстваха много хора. Специален критик рецензира същината и душевността на произведенията на поетесата. Академик Марин Кадиев поднесе специално приветствие и слово от името на Съюз на Независимите писатели.
 • Литературният клуб към ТДВРС , ръководен от Христо Згуров проведе авторски четения.
  • Походи по паметни места:
 • Поход „По стъпките на Тракийските бежанци“ – Кърджали – Момчилград – Крумовград – до връх Ветрен с изкачване до паметника на върха и слизане; полагане венци и цветя пред паметниците на загиналите, убити от преследващия ги башибозук жени и деца в околните села /Гугутка,Пелевун и др./ с. Аврен, паметника на загиналите тракийски деца в местността „Илиева нива“, пред Пантеона на избитите тракийски бежанци до Ятаджик – Арда / днешно Маджарово/;
 • Поход „По стъпките на Тракийските бежанци“ – до Александруполис, Доганхисар / днешно Есими, Сачанли, Ивайловград, Маджарово , Хасково;

1.3.Почитане паметта :

– на Капитан Петко Войвода – на 07.02. пред паметника и в Траурен парк във Варна ; на 18.12. – в Пловдив пред паметната му плоча върху сградата ни;

– на Войвода Руси Славов – на 11.05. пред паметника му в Траурен парк Пловдив, откупен за вечни времена от ТДВРС;

– на Президент Удроу Уилсън – в Пловдив пред паметната му плоча върху сградата ни;

1.4. Участие и полагане венци и цветя : 3март – Ден на Освобождението – Пловдив – хълм Бунарджик; паметниците на Левски в Пловдив и Карлово; Ботев – Пловдив и Калофер; 6 септември – ден на Съединението – Пловдив – площад Съединение;

1.5. Комуникация, съвместни мероприятия и сбирки с Тракийски дружества : Кърджали, Момчилград, Златоград, Крумовград, Бургас, Сливен, Варна;

1.6. Комуникация, съвместни мероприятия и сбирки със спортен „СК Тракийски юнак“;

1.7. Ден на Тракия – 26.март -държавен локдаун поради пандемия;

1.8.Дейност по секции и клубове – в Пловдив вторник и четвъртък в градината на Дружеството; в Сопот – редовно всеки ден; отбелязване на местна почва на паметни дати и събития; мероприятия с пенсионери, хора с увреждания; социална кухня и др;

1.9. Проведени заседания на УС – пет;

1.10. Проведени секционни ОС с избор на делегати за ООС свикано на 22.02.2021 г;

1.11. Проведено ООС на  22.02.2021 г. с вписване в АвП;

1.12. Изготвен и успешно приет в НФК проект „Спортът в Тракийската общност – непреходно културно наследство от древността до наши дни“ / нереализиран, констатирано непрочетен от експертите на НФК/;

1.13. Ремонт и подобряване материалната част и база:

– основен ремонт на покрив с монтаж на снегозадържащи елементи обработка, грундиране, боядисване;

– ремонт с обработка, грундиране, боядисване на : „Зала Танци“ , коридор, съблекалня с баня, фоайе – първи етаж;

– циклене, грундиране, лакиране професионално дървено подово покритие на „зала танци“;

– изграждане и монтаж на система за видеонаблюдение – външно и вътрешно;

1.14. Участие в ОС – КВНОЖГ – НС;

1.15. Участие в ОССЕДВ – Областна управа Пловдив;

1.16. Осъществени срещи с Народни представители;

1.17. Работа с ДАА; Регионална Дирекция „Архиви“ -Пловдив; Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив; НИМ София; ПУ „Паисий Хилендарски – катедри „история“ и „архив“; СУ“Климент Охридски“;

1.18. Дейности с Общински музей Перущица;

1.19. Подготовка за регистрация на тематична музейна колекция на ТДВРС с 10 теми; създаване на научни паспорти със снимков материал;

1.20. Попълване, паспортизиране, подредба на тематични музейни и архивни сбирки на ТДВРС;

1.21.Създаване предпоставки за модернизация и усъвършенстване на съществуващ уебсайт на ТДВРС с облачно пространство, виртуални механизми и др.;

Заложили сме действия, свързани с популяризирането и опазването на културното наследство в дългосрочен план, с европейското сътрудничество в областта на културното и езиковото многообразие и наследство. Целта  ни е да се повиши конкурентоспособността на секторите, свързани с културата и творчеството, да развием и аудиовизуалния си сектор. Търсеният ефект е визуализация, симбиоза между социални мрежи, развитие на най-високи технологии.

Както всички досега, и 2021 бе година на реакцията, в която много от нещата, започнали вече, имаха своя процес на продължение.

Инвестиционна дейност:

През 2021г извършихме  последващо развитие на постоянно действащата визия за професионализиране, трайно експониране и превръщане на централната сграда на Дружеството в Пловдив, в съвременен  Национален център за тракийско изкуство и култура.

Бяха извършени инвестиции за:

 1. Обслужване сигурността на ТДВРС чрез снабдяване сградата и сервитутния терен със собствена система за видеонаблюдение, с възможно най- качествени и с висока резолюция външни и вътрешни камери, със записващо устройство и предаване на случващото се през интернет. Длъжни сме да уточним, че това е и едно от задължителните изисквания на действащия ЗКН, за получаване разрешение за извършване на музейна дейност.
 2. Модернизация и усъвършенстване на електронната страница / сайт/ на ТДВРС.

Този процес ще продължи, включително финансово и през 2022 година. Сайтът става мащабен, автоматично разпознаваем в търсачките /Гугъл, фейсбук и др./. Отделно е предизвикателството и необходимостта от модернизация със закупуване на техника /камера, дрон и др./за заснемане пространство, артефакти, изработка на филми, което ще позволи виртуален достъп и разходка чрез интернет пространството, при влизане в съответните наши рубрики. Развитието им се разглежда веднъж като „ пространства” и втори път като „време” по съответното естество. Регламентацията на виртуалните пространства е проследена съгласно исторически утвърждавалата се структура и в съответствие със синхронизиращия се мениджмънт в обхвата на Европейския съюз. Управлението на ресурсите се предвижда да е разработено съобразно издържалите проверката на времето практики на водещи европейски норми. Можем да мислим и предвиждаме, че глобализиращият се свят ще доведе до глобализация и на наши виртуални пространства , поради което сме заложили  различен подход за тяхната проблематизация и тематизация, основан върху интердисциплинарната  теза за сборната добродетелност. Този подход е удачен, защото е приложим към цялата история на европейските пространства от този тип и дава възможност да се очертаят четирите му основни функции: образователна, възпитателна, развлекателна и пазарна. От гледна точка на миналото – образователната е била най-полезна, за днешния ден – възпитателната е най-нужна, а в бъдещето – развлекателната и пазарната ще имат ускорено развитие.

Иновациите cа изpаз на обединение на знания, въобpажение, pазмаx на миcълта и поглед в бъдещето. Те дават възможноcт да cъздадем pъcт в дружествената си икономика, да cи оcигypим позиция cpед водещите граждански организации .

Целта е чрез развитие на вcе по-нови и нови теxнологии, да се подкpепи пpодyктивноcтта, конкypентоcпоcобноcтта и икономичеcкия дружествен pаcтеж.

Може би по този начин ще си създадем инкyбатоp за пpототипи, макар да знаем колко е тpyдно да cе напpави пpототип.

Реализацията неимоверно ще повиши разпознаваемостта и интереса към ТДВРС. Все повече ще имаме възможността да проследяваме резултатите от дейностите си и услугите, които предлагаме, да  използват тази информация пред обществото и дарители.

Сред дейностите, генериращи финансиране, традиционно са обучения, публикации, анализи, експертни консултации. Подхождаме стратегически към разработването на нови услуги и продукти, които можем да предоставяме на вниманието на обществения интерес, за да засилим финансовата си независимост. Сред тях се включват брандирани продукти, образователни игри, различни преживявания.

Неминуемо Дружеството би изпъкнало сред толерираните и обществено значими структури като училища и читалища . Би се създала възможност за постигане на ускореното му икономическо развитие, което е и единственият начин за справяне със съществуващата инфлационна ситуация и икономическата несигурност, породена от глобалната пандемия. Но поне засега, тези необходимости cе финансират изцяло със собствени средства на Дружеството, с много доброволен труд и разбиране, поради което резултатът от цялостния процес е  бавен и  труден.

 1. Закупуване на три комплекта тракийски фолклорни носии /сукман, риза, престилка, пафти, колан, наниз, забрадка/.

Необходимо е сериозно осмисляне и поведение при любителските дейности на ТДВРС.  Знае се, че не сме читалище и не ни толерират със субсидирани дейности. Отделно, никой вече не знае каква е съдбата на по- голямата част от 22 – та комплекта детско юношески бели ризи, специален образец, черни панталони /ластикотин/, бяло – зелена лента /шарф/, калпачета с бяла околожка и зелено копринено дъно. Ползваше ги секция Браниполе.

Не сме ОФ, държавна, или общинска структура, нито Дружеството разполага с финансови средства и щатни платени лица, за да вменява отговорност. Необходимо е съвестно поведение и добра воля от всеки един, за да се развиват дейностите и вървим напред.

Ремонтна дейност:

В дейността на ТДВРС, обръщаме особено внимание на материалната част и база. Успешното развитие, усъвършенстване, обновяване, създава устойчиво и балансирано изкачване на други нива на Дружествената дейност и резултатите от нея.

Виждаме, че вече можем да си позволим еквивалент с европейските и световни структури.

Но държим да кажем, че всичко извършихме със собствени финансови средства!

Успехът ни, с малко пари да постигаме уникално качество и мащабност,  породи в политическото пространство циркулиращата теза, че колкото повече средства се отделяли за гражданските организации по линия на специалните закони, толкова повече те не работели и чакали наготово. Твърдим, че тази теза не е вярна, тя е цинична. Твърдим и, че в България продължава да няма класация на НПО по постижения. Такава класация се постигна в системата на образованието, но в сферата на културата е абсолютен застой.

Твърдим, че няма и поне равнопоставеност с читалищата в България, които се движат по специален закон : Закон за народните читалища.  Надяваме се да има еквивалентна промяна в Закон за закрила и развитие на културата. Ако и в този мандат не се извърши изравнение на права и задължения между културните организации в обществена полза и читалищата, обмисляме да се обърнем към компетентния Европейски съд, за разглеждане на накърнени права поради действие и бездействие.

Какво направихме:

 1. Ремонт на покрив / изцяло метален/. Бе извършен цялостен оглед, поправка и укрепване на разкачени части, подменени счупени и липсващи крепежни елементи, изчистени и укрепени с обтегачи улуци и водостоци, цялостно изчистване на заръждавялости и натрупана мръсотия, обработка с ръждопреобразувател, монтаж на два реда снегозадържащи елементи, калайдисване покрива там, където е необходимо, измиване с водоструйка, полагане две ръце боя Хамерлайт – 3 в едно /ръждопреобразувател, грунд, боя със сребърни йони/ .

Качественото изпълнение доведе не само до удовлетворяващ външен вид / особено в сравнение с околните постройки/, но спря течове, причиняващи поражения при навлизане на вода в сградата при обилен дъжд , поради измятане на улуците, замърсеност и непоемане водата от водостоците, спря се и теч, идващ неизвестно откъде по двадесетсантиметрова отвесна каменинова тръба до подземните помещения.

Длъжна съм да спомена с благодарност осъществявания непрекъснат контрол върху изпълнението от : Дамян Казепов – майстор, Димо Махов – инженер, Кирил Мавров – техник, Еленка Стамова и Пенка Ендарова – Контролен съвет, инж. Нонка Матова – Председател.

Видяхме, че целият метален покрив представлява уловител на гръмотевици, с метално колекторно въже, циркулярно поставено в долния край на покрива, което води до гръмоотводните вертикали, прекъснати неизвестно кога и защо. Знаем, че трябва да се възстанови функцията, съгласно новите разпоредби и правила.

При съпътстващ оглед, констатирахме, че и подземните помещения подлежат на цялостен ремонт и смяна на ВиК, Ел и противопожарни инсталации, обновление и модернизация.

 1. Ремонт – зидаро – мазачески /сваляне проблемна мазилка, полагане нова, грундиране и боядисване/ на стени в зала за ексзерсиз, коридор, съблекалня с WC – 2 етаж и голямо фоайе – първи етаж;
 2. Циклене и лакиране на дървен под в зала за ексзерсиз. Извършен е с грундиране и две ръце двукомпонентен полиуретанов италиански лак Circa. Необходимостта Председателят да замине за София по неотложна работа и безотговорната липса на контрол и самоорганизиране от членовете за наблюдение върху изпълнението, доведе до прибързаност от изпълнителя и втвърдяване и изхвърляне на половината количество лак.

Уточняваме на специално внимание, че: до края на 2022 г / 28.11.2022 г./ следва да бъде извършена паспортизация на обекта в неговата цялост, което е голямо предизвикателство.

Продължава да стои на преден план и другото предизвикателство: за ремонт на  Кино- театралния салон, съставляващ по- голямата част от обема на сградата. Проблемът е, че въпреки многото контакти и обещания, все още никой не е подал информация какви да са  съответните специални инсталации по предназначение, вид, количество, местоположение.

Странно е и безхаберието на държава и община, такъв прекрасен салон да стои в състояние на ремонт и да не помогнат целево! Съгласно специалните документи и разрешения за целевата дейност /кино и сценична/, салонът е разполагал с 400 места /300 салон, 100 балкон/. Но набъбва времето, когато , ако не намерим специална програма със субсидирано подпомагане, ще започнем поетапен ремонт със собствени средства.

Учудването идва и от факта, че в район „Южен“, вече най – голям в Пловдив по население, нищо не се прави от държава и община за задоволяване на населението с театрална и музикална култура! Сводката на същите тези структури гласи, че населението в този район е най – невъзпитано и проблемно. Проблемът е, че е предимно младото поколение!

Преценили сме, че е поради хаотичността и липсата на действителна дългосрочна стратегия у държава и община за приобщаване на населението на Пловдив към културни занимания.

Това не ни спира да осмисляме проект за увеличение сградата ни, с надстрояване и пристрояване, за реализация на музейна , библиотечна площ и ателиета и работилници по изкуствата, за целеви и специализирани занимания. Констатирали сме и, че прилежащият терен създава големи възможности за развитие.

Очакваме какво ще се случи по заявеният от нас интерес за получаване от община Пловдив на свалени от употреба гранитни павета, с цел монтаж върху площта в източното пространство между сградата ни и съществуваща ограда.  Надяваме се, при реализация на замисленото, там да се получи нова зона за изкуство и култура на открито, която би могла да се закрие, както сме закрили със стъклени панели и плъзгащ покрив откритата тераса от западната страна на сградата.

Организационна дейност:

Възродихме стари практики на Дружеството ни, направихме ги иновативни. Все повече се повишава интересът към дружеството. Благодарение на усилията на екипите, то продължава да се превръща във все по- значим фактор.

Разбира се, през  2021 година сме с поставени пред нас и други предизвикателства.

През 2021 г са проведени   пет заседания на УС  и  едно ОС. Проведеното ОС бе изключително важно, предвид факта, че прие и вписа цялостен Устав на ТДВРС, с всички изменения и допълнения, възникнали по необходимост от 2004 г до момента, както и  избран член на УС на мястото на починал. Прие и вписа Доклади за дейността и финансови документи с извършен одит.

УС  взе  28 решения, които са изпълнени.

На заседанията, по покана на УС, присъстваше и КС. Целта бе постигане на яснота в дейността, както подобряване координацията с/на хора и процеси.

В началото си, 2021 г стартира с многото заведени от Георги Йорданов Йорданов съдебни дела за отмяна на проведени ОС на ТДВРС, както от СТДБ, с иск за плащане на членски внос в размер на 20 процента от приходите на “ Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”  от 2020 г до момента на плащане, с полагаеми се лихви и съдебни разноски. По информация от НАП, подобен размер и вид плащане е водещо към фалит. Отделно е дали е морално, предвид състава на СТДБ , поведение и начин на възникване на идеи и вземане на решения. Видимо, се целеше срив в дейността на ТДВРС.

В края, 2021 г приключи с пълна победа за ТДВРС. В последното си дело ПОС прекрати делата , заведени от Георги Йорданов Йорданов, като прие най – после, че същият няма имуществен интерес, поради факта, че е загубил членските си правомощия! Окончателно е спечелено с решение на ПОС и делото срещу председателстваното от Георги Йорданов Йорданов новосъздадено “ Тракийско дружество „Войвода Руси Славов Пловдив”, със задължение и издаден изпълнителен лист за преустановяване ползването на наименованието на Дружеството ни. До момента няма никаква реакция , поради което законът е предвидил по-нататъшна процедура.

Делото на СТДБ в ПОС е спряно по наше искане, предвид заведен от нас съдебен иск в СРС за установяване членски правоотношения на ТДВРС в СТДБ.

Надяваме се, предвид огромното натрупано в обществото напрежение срещу съдебната система в България поради субективни решения на съответните съдилища, най-после да се канализират решенията съобразно текстовете на съответния закон и наличие на документация, а не по взаимноизключващи се субективности.

Видима беше  целта на този натиск срещу дружеството ни: чрез нескончаеми съдебни дела да се постигне финансово източване и се предизвика управленски и организационен хаос в Дружеството.

Успехът се дължи на бързите действия на сегашното ръководство – УС и КС/ с начало на мандатите от 2004 г/ и обективността на ОС!

Отчитаме, че се намираме в нови реалности, с нови предизвикателства.

Постоянна задача е да правим необходимото, за да споделим стандарта ни на живот, да предадем ценностите и ценностната система предадени ни от предците.

Предстои експониране в интернет пространството на извършваното от нас : галерия, музейни сбирки, младежки и прочее дейности чрез предвидеото и започнало осъвременяваме, модернизираме и усъвършенстваме електронната страница на ТДВРС.

Поздравления за г-жа Лиляна Йотова – председател на секция Сопот на Сдружението. Въпреки трудностите, секцията продължава да работи прекрасно.

Отчитаме, че през 2021 заложените дейности в образователния, социален, културен аспект преминаха на нов етап и имат своите резултати, породили нови хоризонти и предизвикателства за надграждане.

Вече е видимо изграждането на перманентен работещ модерен център на тракийската култура и взаимоотношения. Въпрос на време е разрешаване предизвикателството за създаване удобството на модерните взаимоотношения и ангажиране на поколения, с обхват на дейността ни в обща мрежа  , с реализацията на  виртуална музейна експозиция и виртуален център за култура и изкуство.

Изразяваме специални благодарности на всички, които  представиха Дружеството в мероприятията от Календарния план и допринесоха с дейността си за живота и бъдещето му. Постоянната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, иновации, образование, младеж, спорт. Взаимодействайки си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институционализация, който е необходим.

             Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Календарния дружествен План за 2021ва, но най-вече да отбележим развитието му  и очертаем последващото развитие  за 2022ра.

Изкуството и културата са предизвикателствата на утрешния ден. Целта е насърчаване на устойчивото развитие и окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

           Днес знаем, че много по-важно от всички конкретности, е продължението на един процес, чието развитие има несравнимо повече последствия за живота в България. Това е съхранението и опазването на нашата култура – индикаторът на обществото за неговата жизненост и индивидуалност.

            Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем  на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

            Процесът е труден и бавен, но е  посветен  на тези, които са се решили  да запазят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

            Вече можем да си позволим да изследваме постигнатите резултати като резултат от лични качества, усилия и професионализъм, да вдъхновим, да поведем разговор по важни  теми, свързани с реализацията в днешния свят .Чрез комбинация и прилагане на знанията от различни области можем да преодоляваме настоящите предизвикателства, като се стремим  да постигнем едно по- устойчиво бъдеще.  

  И 2021 г. не беше лека. Но е имало и други, много по- тежки моменти във вече  125-годишната история на Сдружението ни.

 Опитът  поражда сигурността, че отново ще имаме силата  да превърнем събитията от днешното ежедневие  в  мотивиращи фактори, да намерим и реализираме правилните решения.

Време е да свикнем, че животът и благополучието ни зависят преди всичко от нас самите.

Какво постигнахме през 2021 година

 1. За пореден път Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като едно от най-активните и уважавани дружества в страната.
 2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор.
 3. Създадоха  се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество и Дружеството ни
 4. изграждането на устойчиви практики за социална ангажираност.
 5. Създадохме нови възможности, от който очакваме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение:

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза,със Закона за счетоводството, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации, каквато вече излиза на дневен ред.

Знаем, че завършихме една трудна година, решени повече от всякога да посрещнем предизвикателствата на следващата. В нея ще продължим да отстояваме достойно ценностите на езика и културата ни. Ще продължим да разширяваме и усъвършенстваме Организацията ни. Ще продължим да модернизираме отношенията, докато усещането за общност окончателно надделее.

В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕШЕТО !

Необходимо е да благодаря на всички, включили се активно в ежедневието на Дружеството . Нека благодарим и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни  факта, че като част от българската нация доказахме, че сме успяли  не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

Знаем, че краят на годината не е край. Не е и ново начало. Това е просто следващата стъпка по пътя ни напред. Стъпка, която ще направим, носейки много повече опит, много повече мъдрост, знания, човещина. Знаем кои и какви сме, знаем и, че това сме ние.

Всичко зависи от нас самите.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  по Протокол 1/2022 г и на Общо събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, проведено на   26.02.2022 г.

гр. Пловдив                                                             Председател на УС:

                                                                                  инж. Нонка Матова

BulgarianEnglishRussian