За Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – гр. ПЛОВДИВ е сдружение с нестопанска цел, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Пловдивски окръжен съд.

Основен приоритет на дружеството е да защитава интересите на всички потомци на бежанци от Беломорска и Източна Тракия, живеещи в Пловдив и региона.

Главните цели на ТД “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” са свързани с популяризиране на тракийското културно и историческо наследство, защита на човешките и имуществените права на тракийци и техните потомци, защита на българщината и поддържане на добросъседски отношения с балканските народи.

Ръководен орган на дружеството е управителен съвет в състав:

Нонка Матова – Председател на УС
Ели Гьорева
Лиляна Йотова
Донка Стоилова
Никола Топалов

КС

инж. Еленка Стамова – Председател на КС
Пенка Ендарова
Кирил Мавров

BulgarianEnglishRussian