Обръщение на Председателя за 2019-а

Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи тракийци,

Отново отеква навсякъде около нас вестта за Христовото раждане, тържествено възвестявайки настъпването на едно ново начало, радост и надежда, на една благоприятна Нова 2019 година. В тази свята нощ и ние, както всички, осмисляме първичните ценности, съпоставяме ги с изминалото, правим равносметка за бъдещето с така необходимия на всички ни мир, надежда, светлина и живот.

За пореден път Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”, като едно от най-големите и най-стари тракийски дружества у нас, изпраща една много наситена година.Успяхме да постигнем една нелека,с големи трудности, но и с уникални наши постижения резултатна година! Затвърди се тенденцията за устойчиво, динамично и стабилно развитие, продължаваме да се превръщаме във все по-значим фактор. Дръзваме да поемаме все по-сериозни предизвикателства и отчитаме необходимостта от нови мерки.

Очертават се няколко ресора, с тенденции за иновативно развитие:

  1. Културата като ключов икономически ресурс и източник на благополучие за гражданите.

  2. Променящата се реалност в културата и свързаните с нея предизвикателства.

  3. Култура, образование и грижи в ранна детска възраст.

  4. Интелигентно културно развитие – надграждане постиженията в четири области: устойчивост, достъпност, цифровизация и културно наследство и творчество.

Гражданска организация сме. Харесва ни факта, че каквито и политики да се инициират, Европа ще продължи да поставя в центъра човека. Смятаме, че може би поради това, едно от най-големите предизвикателства пред ЕС е как да се повишат дигиталните умения на населението, социалната комуникация и уеднаквяване на културния идентитет. Разбира се, не ни харесва другия факт, че у нас, без реформи, ще се окажем в периферията на ЕС. Знайно е, че културата и образованието са от компетентността на държавата, но ни е известно, че всъщност гражданският сектор играе жизненоважната подпомагаща роля по отношение определянето на предизвикателствата, целите, насърчаването и обмена на добри практики. Тази ни роля е изключително важна за последващи реформи в образователните и културни системи на национално ниво , за насърчаване нови и ефективни методи на справяне и оценка, подходяща инфраструктура и среда, която да стимулира развиването на ключови умения и компетенции у младите хора.

„Добрата култура е добри мостове“ – е мотото ни за 2019–та. Целта е и у нас да има устойчиво надграждане чрез образцовите практики на Културата като феномен! Посредством ключовите и ресурси , развиващи потенциала, да се насърчат иновативните и приобщаващи решения в устойчивото и достъпно развитие , да се популяризира интелигентната дигитална култура , да се засили ролята на историческото наследство , както и ролята на културните и творчески индустрии като активи на културата и туризма. Търсеният резултат е подобряване на видимостта на действията на организациите и на субектите и обектите, тяхната устойчивост, сигурност и приемственост . Знаем, че увеличаване капацитета на организациите, включително на международно ниво, се постига чрез обучение на мениджъри на обекти, обмен на персонал между обектите, подкрепа за разработването на съвместни културни, образователни, младежки и спортни програми, съвместни маркетингови и туристически продукти. Знаем, че в ЕС никой не говори за стабилност – всички говорят за растеж и реформи. Обърнали сме внимание, че у нас мантрата е стабилност, но това е само у нас!, и, че тя не работи никъде, дори в най – богатите държави. Знаем, че трябва да се предвиди ръст на финансите за прилагането на постижения и продукти, с мисъл за запазването на иновационния потенциал. Знаем, че всъщност не сме бедни, а е въпрос на национална организация на процесите.

Нека Новата година бъде успешно начало за едно по-добро бъдеще, благополучие и просперитет за България, да е щедра, мирна, спорна и плодородна!

В тази светла нощ поздравявам всички Вас , с настъпилия Рождественски празник и Ви пожелавам мирни и щастливи дни, благоденствие във Вашите домове, Благодатта, мирът и любовта да бъдат с всички нас!

С много обич,

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,
ЩАСТЛИВА НОВА 2019 ГОДИНА!

Генерал – майор инж. Нонка Матова
Председател на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“

нонка матова

BulgarianEnglishRussian