Отчетен доклад 2013

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ 2013 г.

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2013 год. Дружеството отчита за втора поредна година изключителна динамика в своето развитие. Очертаха се и възможностите за стратегическа реализация, в контекста на Стратегията на тракийци “Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз – създаване и развитие на Еврорегион “Тракия”.

2013 година ще бъде запомнена като една от интересните в историята на Дружеството поради разнообразните процеси, които протекоха във времето, но и с последващата, продължаваща стабилизация. Видя се, че двата процеса – на разнообразие и стабилизация, са присъщи на една сложно устроена организационна структура. Установи се, че многото съществуващи взаимовръзки, организационната даденост и огромният исторически опит , са създали ново предизвикателство пред нас : да се моделира модерният, усъвършенстван облик на тази , живееща вече в рамките на трето поредно столетие, формация.

Много беше сторено, но много повече има да се върши – най – вече за необходимостта от промяна на мисленето и в посока навлизане на млади и отговорни кадри.

Смело може да се каже, че Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, намери своята роля и място в националната система на СТДБ, на Тракийски женски съюз, на Тракийски младежки съюз, установи взаимоотношенията си с Тракийски научен институт , с вестник “Тракия” , с Тракийски спортен съюз .

Успешно приключилата 2013 г., несъмнено ще остави трайни следи в историята на Дружеството.

Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Националния и вътрешен План, включително успешно извършените ремонтни дейности, но най-вече да очертаем последващото развитие на Дружеството. Под мотото „Да вдъхновим едно поколение”, в началото на своя мандат през 2012 година, УС започна изпълнението на Стратегията за развитие на Дружеството, наречена “Основни насоки за развитие 2012 – 2015 г”. Това Мото се превърна не само в мисия за вдъхновяване и приобщаване на младото ни поколение към ценностите на съвременното общество. Факт е, че имаме реално действащи младежи, имаме детски представителни групи, имаме защитени проекти към Европейски Програми и фондове. Имаме и много , при това изключително стойностни проекти, на които бе прекъснат ходът на реализация. Най – сериозното изтъкнато основание от проверяващите е, че на тази изключително стара гражданска организация, регистрирана в обществена полза, липсвал административен капацитет ! Остава да си зададем въпроса : необходимо ли е, или някой изкуствено ни създава необходимостта, да поддържаме скъпо платен човеко ресурс? И не е ли това в разрез с Европейските тенденции на стимулиране на Доброволчеството и повдигане благосъстоянието на гражданите, очертани в Декларациите на Съвета на Европа ?

Дружеството назначи млади хора по европейска програма. Факт е, че това даде гаранция за развитие и създаде по- нататъшният отскок на Организацията. Извърши се компютаризация в Централната сграда на Дружеството в Пловдив. Очаквахме чрез реализацията на проект да осъществим компютаризация и създаването на мрежа, обслужваща структурите по места. Очаквахме тази комуникационна мрежа да доведе до заинтересованост, уголемяване и още по-сериозно стабилизиране на Дружеството ни. Очаквахме в навечерието на 2014 г, първата, в която ще сме пълноправни членове на голямото Европейско семейство, да се подобри комуникацията със структурите на Държавния и Общински апарат и нашия неправителствен сектор. Оказва се, че реализацията ще се позабави, защото според проверяващите проекта ни по темата, на тази изключително стара гражданска организация, регистрирана в обществена полза, липсвал административен капацитет !

Факт е, че в условията на продължаваща икономическа криза, при липса на подкрепа от държава и община, изпълнявайки задълженията си към СТДБ, държава и община, с разумно и пестеливо управление Управителният съвет успя да реализира набелязаните мероприятия от Националния и вътрешен план , взе участие със своя отряд деца в представителен знаменен отряд, в националните празници “3.март – Освобождение на България” и “6 септември” – Съединение на България”, успя да продължи извършването на ремонтите по сградата и да оформи прекрасен втори етаж със зала за спорт и танци, обслужваща инфраструктура, да осъвремени вътрешно и външно сградата. Подмяната на износената прозоречна дограма със съвременна – усилена, климатизацията на помещенията и залата за танци с японска техника, изтеглянето на нова електроинсталационна линия, ситуирането на двете вътрешни бани – тоалетни , типично тракийският вътрешен „ кьошк”- кът за разговори, съвременният ремонт на обслужващите помещения даде на танцьорите ни обслужваща съблекалня, а коридорите и централното фоайе бяха реновирани, осъвременени с ново осветление и нова визия. Подмененият витраж на ротондата, обхващаща стълбищната клетка създаде съвсем друг вид на сградата. Вътрешно и външно тя вече изглежда по друг начин. Монтажът на информационните табели и конзоли за знамена отдиференцира спецификата на сградата.

Факт е, че всичко това, а и много още допълнителни, дребни, но важни елементи се случиха в труден момент, когато на преден план инвеститорите сериозно се замисляха за възвращаемостта на вложените средства, а социалният елемент бе свит назад.

Факт е, че извършеното предопредели последващото развитие на дружеството. То създаде възможност за реализиране на предизвикателства в културния ресор на дейност на Дружеството, като създаване на собствена музейна сбирка и експониране на постоянно действащи художествени експозиции. Това би дало възможност за отваряне на Организацията след капсулацията и в събитията от 1977 – ма и последващият, все още като че ли не приключил преход. Би довело до разпознаваемост на Дружеството ни в най – чувственият в културно отношение град, до експониране на облика му в най – тракийският Български град и регион.

През 2014 г. ще бъдем домакин на Втора Национална конференция „Автентичен тракийски фолклор – носител на майсторство и идентитет на нацията. За пореден път Дружеството ще покаже на обществото своите традиции, история, бит и култура.

Бихме искали да отбележим за пореден път факта,че в света гражданското общество се утвърждава като уникален феномен, като поле за изява и престиж на държави от всички континенти, като поле за развитие на културата, на спорта, на науката и практиката, на технологиите. Гражданското общество се превръща в изключително мощен фактор за икономическо и социално развитие. С предвидените за него Програми финансовите приходи на Гражданските организации се покачват, което гарантира устойчивото развитие на представляваното от тях гражданското общество. Надяваме се в следващата периодика 2014 – 2020 г., и нашата организация да заеме достойно своето място. И ние вървим по този път на развитие!

В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме БЪДЕШЕ !

Необходимо е да отбележим имената на Тодор и Златка Иванови, Тодор и Янка Джелатови, Лиляна Йотова, Ели Гьорева, Лазар Стоилов, Илия Жилов,Мария Цокова, Христо Алексиев, успешните реализации на Председателя на Дружеството Нонка Матова, както и на много други членове и симпатизанти на Дружеството.

Нека благодарим на нашите младежи Лили Йотова, Николина Калоянова , Любомир Цоков и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

С удоволствие отбелязваме участието на наша група в националния поход „Дедеагач- Маджарово 2013 г.,”- отбелязващ 100 – години от Разорението на тракийските българи , в състав Тодор и Янка Джелатови, Мария и Любомир Цокови. От това произлезе изключителен наш филм, който повечето членове на Дружеството са гледали , а които не са – ще имат удоволствието да гледат.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Обнадеждава ни и факта, че макар и в тежка икономическа криза, като част от българската нация доказахме, че успяхме не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

През настоящата година съумяхме да повишим нивото на няколко стратегически за развитието на организацията и страната ни ресора, като младежки, женски, наука и култура, спортен. Това се отрази и върху общото ниво на националната ни система на Тракийските дружества в страната, а и в отношението на държавните, общински и международни институции към нас.

По линия на Тракийски спортен съюз, чрез колективния член СК Тракийски юнак, изградихме спортна база в гр. Сопот. В чест на 10 – годишнината на Община Сопот начело със секция Сопот организирахме състезание по стрелба с въздушна пушка, което беше посрещнато с удоволствие от местната общественост. Наградният фонд бе осигурен от Община Сопот. Готви се включване на програми по спортна стрелба и за учебните заведения.

Това което се случи е чудесно и знаменателно! Изразяваме благодарност на кмета Веселин Личев, ръководителката на секцията Лиляна Йотова, Елена Шаралиева, Семко Семков, Матей Масов и всички, които се включиха за осъществяване на идеята ,за да стане реалност.

Дружеството осъществи връзки по линия на Тракийски спортен съюз и със СК „Вълко Костов” Симеоновград, носител на организираните в област Хасково, ежегодни Тракийски народни борби. Възникнаха спонтанни приятелски връзки с Община Симеоновград, кмета на Общината, общинското ръководство и кметове на населени места. На дневен ред се ситуира възможността за придобиване на постоянно действаща база за спорт, отдих и туризъм, по който въпрос УС работи и ще работи в периодиката.

Каква дейност беше извършена?

I. Календарен план 2013 г.

Задача на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последната година беше да се осигурят мероприятията от вътрешния и национален план, да продължи организационната, финансова и материална стабилизация на организацията. Приетият модел на подкрепа по секции в сдружението, доказа своята актуалност. Това даде възможност за увеличение на мероприятията по места, подобряване комуникацията със сродни структури, увеличение на членската маса. Привлечени бяха не само повече, но и млади хора, включително деца и младежи. Смятаме, че няма да е далеч денят, в който, за пръв път след много години, Дружеството ще ситуира собствени клубни бази в различните населени места, в които има секции.

През 2013 г.,участвахме в проектно финансиране по линия на Европейските фондове с Програмите “Първа работа” и “Укрепване на гражданското общество”. По линия на първият проект Дружеството назначи трима младежи на работа, до намиране на последваща заетост. Оказа се, вследствие на този акт, че процесите на развитие на Дружеството бяха задвижени сериозно напред. Включително се придоби фонд картини, сред които се откроява портретът на Войводата Руси Славов – патрон на Дружеството . На вторият проект бе прекъснат ходът на реализация. Най – сериозното изтъкнато основание от проверяващите бе, както споменах, че на тази изключително стара гражданска организация, регистрирана в обществена полза, липсвал административен капацитет !

Изясни се и, че пътуванията в изпълнение на Националния и вътрешен план , са нещо прекрасно, но са една много малка част от живота на Дружеството, от даденостите и възможностите, които оформят предизвикателствата пред нас..

В тази връзка изказваме нашата благодарност на Учебните заведения: “Олга Скобелева”, “Кирил и Методий” – с. Браниполе, “Пенчо Славейков” с Белащица и много други. Благодарност за партньорството ни при изпълнение на съвместни мероприятия на: СТДБ, ТНИ, ПУ “Паисий Хилендарски, АМТИИ, Ансамбъл “Тракия”, РЕМ – Пловдив, НИЕФЕМ – София.

За пореден път, Дружеството проведе съвместно със СОСЗР на 26 март “Празника на Тракия”, денят обявен в календара на националните празници в страната ни като “Ден на Тракия”. Знаменателно прозвуча тържественото слово, изнесено от бригаден генерал Янев, а поднесените поздравления и грандиозното изпълнение на Национален фолклорен ансамбъл “Тракия” отбелязаха благодарността на днешното поколение пред предците.

Във вътрешен и национален План Дружеството взе участие в Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите жени и деца “Илиева нива”, “Славеино”, „Аврен”, “Маджарово”, в националния фолклорен фестивал за автентичен тракийски фолклор в Старозагорски минерални бани “Богородична стъпка”, почете паметта на Войводата Руси Славов – спасил живота на хиляди тракийски жени и деца – пред издигнатата от Дружеството паметна плоча на патронния си празник и със спортна детска надпревара с награди.Отбеляза във възстановените със спомоществувателството на тракийци православни църкви в гр. Одрин 6 май – Гергьовден – “Празник на победите, храбростта и Българската армия” в църквата “Св. Георги” и на 21 май – Празника на император Константин и неговата майка Елена, въвели християнството по тези земи, в църквата “Св.св. Константин и Елена” в Одрин. Секциите по места взеха участие в местните инициативи и празници. Коронен завършек на календарната година бе мероприятието по посещение на музеите : Дворец „Врана”, Национална художествена галерия, „Трезор” БНБ, Археологически институт с музей при БАН.

Казват, че когато отнемеш културата някому, отнемаш му всичко!

През настоящата година Дружеството направи откупка на етнографски предмети

народни носии, ценни книги по тракийската тематика, музикални инструменти, фотоси.

Нагласата на УС е да ситуираме в централната сградата на Организацията в административния център Пловдив собствена музейна сбирка, указваща какви сме били и какво сме правили. Имаме готовност за обработка на фотосите по тематики с оглед създаване фонд за тематични изложби , включително гостуващи навън. Придобивките са с изключителна стойност – историческа, етнографска, библиографска, художествена. Смея да кажа, че някои от тях са уникални .

Коренно се преобрази и общото състояние на втори етаж от сградата на Дружеството. Ремонтирана беше и останалата част от втори етаж на сградата на Дружеството.. Подмени се изцяло дограмата със съвременна. Монтирани бяха мощни японски климатици. Модерно ремонтирани бяха две бани – тоалетни на втори етаж, в зони север и юг. В южната зона бе обзаведена модерно канцеларията на Дружеството и по същия специфичен начин бе завършен ремонта на обслужващото пространство и стълбищна клетка. По изключително интересен начин бе преплетено историческото с модерното. Модерния ремонт се вписа с автентичните исторически предмети, художествени картини и вътрешния кът за отдих и разговори, във вид на традиционен тракийски „кьошк”. Бе отремонтирана и северната част, като се възстанови изцяло професионалната визия на “Зала за танцово изкуство”. Модерно ремонтирана бе Съблекалня за танцьорите, с принадлежаща баня – тоалетна към нея, централни фоайе и коридор – втори етаж. С това бяха подготвени на експониране на музейни и художествени сбирки и експозиции на дружеството. Бе възстановена модерно основната противопожарна инсталация на сградата на първи и втори етаж. Това доведе до съпътстващ ремонт на водомерната шахта. Бе основно почистена северната страна на имота, с което се придоби съвсем друг изглед. Създадоха се и последващи възможности.

С този акт, ние подготвяме следващото си домакинство – на Втора Национална конференция “Автентичен тракийски фолклор – носител на майсторство и идентитет на нацията” като общонационална проява, извършвана съвместно с Тракийски научен институт при БАН, с участието на ИЕФЕМ – София, РЕМ – Пловдив, ПУ ”Паисий Хилендарски”, АМТИИ, ТНИ – БАН, проф. Михаил Букорещлиев, доц. Стоян Райчевски и т.н.

Дружеството взе участие в специална конференция в Брюксел , където не само депозира като претенция при разглеждане от Европейските комисии по заявеното от Република Турция желание за членство в ЕС, желанието на Тракийската организация приоритетно да бъде разгледан въпроса по изплащане на оставените Тракийски имоти в Източна Тракия и Мала Азия, но и постави на преден план Стратегията на СТДБ, изработена с БАН “Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз – развитие на Еврорегион “Тракия”. Очакванията са за създаване на специална Европейска Програма, със съпътстващо финансиране, Център на която да бъде Тракийската организация на България, с нейните структури .

Какво постигнахме през 2013 година

1. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като един от най-активните и уважавани членове на СТДБ. Дружеството се изяви не само като добър домакин но и като активен участник в политиката на СТДБ.

2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор.

3. Създадоха се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество.

4. С участието си в международни и национални семинари и конференции по линия на гражданското общество, вече имаме по-добра информираност за хода на процесите ставащи в областта на гражданската политика в страната ни и Европа, а от там и на възможност за изпреварваща организация за включване на Дружеството ни и негови членове в проекти представляващи интерес за нас.

5. Създадохме нови възможности, от който очакваме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение:

През настоящата 2013 год. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” организира и проведе по блестящ начин важни обществено-политически прояви. Това беше оценено много високо от СТДБ, ТНИ, ТМС и от всички наши колеги от най-големите обществени сродни организации.

От името на УС и Общото събрание искаме да изкажем благодарност към хората постигнали този успех – към г-н Красимир Премянов, председател ЦР на СТДБ, ген. Нонка Матова – председател на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, доц. Ваня Стоянова – секретар на ТНИ, към членовете на УС на Дружеството, участващи в мероприятията – г-н Тодор Иванов, г-жа Лиляна Йотова, г-жа Ели Гьорева, г-н Илия Жилов, към доброволците сред които са Янка и Тодор Джелатови, Мария Цокова, г-н Христо Алексиев и особено на учителите, децата и ръководството на училищата, оказали съдействие и участие в мероприятията. Специална благодарност отправяме и към директора на РЕМ-Пловдив – г-н Янков, към ръководител катедра “История и археология към ПУ „П. Хилендарски” – проф. Иван Джамбов, към проф. Даниела Дженева – ръководител ансамбъл “Тракия”, към г-жа Бисера Йосифова, директор на Национална художествена галерия, за всячески оказаното съдействие .

ІІ. Взаимоотношения с Държавен и общински апарат.

През изминалия период УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” възприе нова политика. Да покаже с делата си, че Дружеството е полезен и ценен партньор на СТДБ и на държавните и общински институции, отговарящи за изпълнението на дейностите по култура, образование, младеж и спорт, изключително важните дейности, наречени в ЕС “социален феномен”.

В изпълнение спортната политика на СТДБ и Дружеството, регистрираният Спортен клуб “Тракийски юнак”, колективен член на Дружеството с цел и задачи изпълнение на спортната политика и задачи на организацията изгради спортна база в Сопот и реализира спортни прояви и надпревари ..

За спортната си дейност клубът изгради в Спортна зала “Металик” Сопот спортно стрелбище за въздушно оръжие, отговарящо на всички съвременни изисквания.

В заключение изводът ни , че сформираният по правилата на Българското законодателство спортен клуб е жизнено необходим на Тракийската организация. Целта е оформяне на Тракийската спортна политика и практическият обхват на кадри в ресора Тракийски спортен съюз се оказа правилен и верен.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” ще продължи политиката си за диалог и сътрудничество с общинските ръководства и други държавни органи имащи отношение към каузата и дейността на организацията

ІІІ. Партньорства с институции и организации.

През изминалия годишен период Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е партнирало с:

Министерство на физическото възпитание и спорта
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на труда и социалната политика
Община Пловдив
Община Пловдив – Район Южен
Общинските ръководства на Хисар, Сопот, Карлово, Клисура, Симеоновград, Любимец и др.
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“
АМТИИ
ИЕФЕМ – София
РЕМ-Пловдив
Дом за деца лишени от родителска грижа “Олга Скобелева” – Пловдив
ОУ Кирил и Методий” – с. Браниполе
ОУ “Пенчо Славейков“ – с. Белащица
Съюз на тракийските дружества в България
Тракийски научен институт към БАН
Тракийски младежки съюз – СТДБ
Тракийски женски съюз – СТДБ
Тракийски дружества по места /Ст. Загора, Асеновград, Първомай, Кърджали, Смолян, Хасково и др./
Редакционната колегия на в. “Тракия” /СТДБ е собственик на запазените права на медията и негов основател./
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Български съюз за физическа култура и спорт

– Контакти с представители на българския бизнес.

– Европейска неправителствена спортна организация (ENGSO)

– С представители на Съвета по спорт към Комитета по образование, култура и медии на Европейската Комисия.

– Българо-швейцарска програма за сътрудничество

– С български евродепутати.

– С депутати от Народно събрание на Република България

Национален ансамбъл “Тракия”

ІV. Социални дейности и издателска дейност:

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” доскоро издаваше документи за пенсиониране на хора, бивши служители на Дружеството в стопанските му структури от периода преди 1977 год. В момента организацията обмисля и подготвя възстановяване, след усъвършенстване и модернизиране, на стопанската си дейност.

Дружеството участва в честванията на юбилеи на свои секции – членове на организацията, на сродни структури, на изтъкнати членове и обществени деятели. Периодично участва и в дарителски акции.

Дружеството трябва да оказва по-голяма помощ и на в.”Тракия”. Целта на нашата подкрепа в тази насока е да се съхранят опита, ценностите, историята и традициите и колективната памет – чиято загуба е загуба на култура – на СТДБ и неговите членове, донесли слава и оформяли части от историята на България.

Дружеството има свой сайт в Интернет: www.trakiaplovdiv.org Факт е мнението, че страницата ни е мащабна, стойностна и създава сериозни възможности . Подготвили сме важни специфики към нея, като създаване на виртуална библиотека и интерактивна разходка в музейните ни сбирки.

V.Финансова и инвестиционна политика.

Финансовата стабилност на Дружеството е един от главните фактори лимитиращи неговата дейност. Възможностите за външно финансиране в условията на остра икономическа криза в страната са крайно ограничени. Главните усилия на УС и служебното ръководство бяха насочени към ефективно използване на наличните активи на Дружеството. Макар и малко те са важни и са източник на средства. Основните ни изводи в тази насока са следните:

В течение на периода Дружеството работи в условията на относително устойчива икономическа стабилност.

Дружеството разполага с ограничен, но ефективен ресурс за активно участие в национални, вътрешни и международни проекти, насочени към изпълнение на своята стратегия за развитие “Основни насоки 2012-2015 г.”, стратегията на СТДБ “Развитие на Тракия като евро-регион” и по линия на Европейските фондове и Програми , което му позволи да има по – нататъшно, много сериозно развитие. .

Състоянието на материалните активи на Дружеството е следното:

1.Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е собственик на Дом “Тракия” – сграда, от около 604 кв. м., построена върху собствен парцел от 2884 кв. м. в район Южен на гр. Пловдив. Имотът се намира на кръстовището на бул. “Никола Вапцаров” и ул. “Димитър Талев”. Дружеството има претенции и към около 250 кв.м. в северната част на терена, предвидени през 1987 г., за изграждане на трето, допълнително платно на бул. “Н.Вапцаров” Към момента не е реализирано предвижданото мероприятие.

Части от Дома и прилежащия терен, съставляващи ресторант – зимна и лятна част – градина и лоби бар, са отдадени под наем. Дружеството и наемателя вложиха и продължават да влагат значителни финансови средства за цялостно обновяване на обекта. Ресторантът е модерно обзаведен, има отлично обслужване и прекрасна кухня. В момента се подготвя ремонт на централно фоайе – първи етаж – лобибар, с цел да функционира целогодишно. Целта е да станем подходящо място за провеждане на прояви, заседания, срещи на специалисти и граждани – любители на специалитетите на една от най-добрите кухни на Пловдив.

2.Метален павилион за дюнер и бърза закуска:

Дружеството е собственик на изграден през 2011 г. метален павилион за дюнер и бърза закуска, който отдава под наем. През настоящата 2013 година той бе сериозно обновен и модернизиран , като придоби още по – сериозна функционалност и модерен изглед.

3.Дружеството отдава под наем определена квадратура от югозападната част от собствения си терен, върху която е разположен дървен павилион, построен през 2010 г. Водят се преговори по откупуването му от предишния наемател, построил павилиона.

4. “Зала за танцово изкуство” се експлоатира за танцови групи на Дружеството , а свободния часови график се отдава под наем.

Дружеството разполага с цялостни и изрядни документи за собствеността си. Всички разрешителни, строителни книжа и архитектурни проекти са издадени от легитимни държавни органи на името на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, и обектите са пуснати в експлоатация от съответните легитимни държавни органи.

Тежката икономическа криза в страната, огромното търсене на допълнителни финансови приходи от всички граждански организации са причините за рязкото ограничаване на възможностите за привличане на финансови ресурси от източници за реклами, дарения или спонсорства от търговски дружества, или частни лица.

За повишаване приходната част от баланса, ръководството обмисля начини на въвеждане на подходяща стопанска дейност, съобразена с Устава на Сдружението.

От изготвените отчети и баланси към края на финансовите 2013 год. и очаквания за 2014 год. е видно, че действията на ръководството са довели до значително по-добро материално и финансово състояние на Дружеството, спрямо състоянието му през предишни години.

Финансовото състояние на Дружеството е многократно по-добро от това преди 6-7 години. Основните приходи на Дружеството са от наеми. Ако е необходима по- голяма приходна част би могло да се направи преоценка на материалните активи на Дружеството. От лихви получените приходи са нищожни. С приходите се извършва цялостната дейност по национален и вътрешен план, необходимостта от проекти по Програмите на ЕС, възмездяване на труд, заплащане консумативи и текущи разходи, ремонтни дейности подобряващи дейността в имота, имуществения членски внос към СТДБ в размер на 20% от получените приходи, корпоративен данък, данък сгради и такса смет и др. Недостигът в приходната част от бюджета е главно от липсата на държавно и общинско подпомагане на дейността ни и от все още недостатъчна рекламна дейност носеща директни парични приходи. Многократно бяха увеличени приходите ни от управление на собствени активи на Дружеството. Такава ще бъде тенденцията и през следващите години. Разходите на Дружеството са сведени до разумния оптимум, гарантиращ стабилност, рационалност и стратегическа насоченост на извършващите се дейности.

Нашата основна цел е да направим възможни дейности, които са от стратегическо значение за увеличаване организационните структури и подобряване капацитета на Дружеството и такива, които са от значение за всички членове.

На настоящия етап от развитието на Дружеството не можем да си позволим мащабни финансови помощи към всички членове на организацията, независимо от изключителната потребност на всички от такива, но можем да обезпечим общи мероприятия касаещи цялостната политика на организацията ни и приобщаването и към европейски партньорски структури от гражданското общество.

В доклада на Контролната комисия е отразено цялостно финансовото състояние на Дружеството.

VІ. Организационно състояние на Дружеството.

Към настоящия момент в Дружеството членуват (с редовно платен членски внос) общо 1 спортна организация – колективен член и 458 члена – физически лица, разпределени в секции по местоживеене. Бяха изнесени два съпътстващи офиса – в зони север и юг на Пловдив област – в Сопот и Браниполе. С развитие на дейността, се повишава и интереса към организационния живот на Дружеството. Предстои кооптиране на структури в населени место – посока запад. Като цяло може да се направи извода, че организационното състояние на Дружеството е задоволително.

Все още не са налице благоприятни политически, законодателни и административни предпоставки за възстановяване на организационната структура на Дружеството така, както е било – на територията на цялата област. Продължава са стои на дневен ред факта, че проблемът за възстановяване на цялостната организационна структура на гражданското общество в България, за мястото на СТДБ и Тракийските дружества по места в националната ни система на гражданските организации е разделителната линия между българския и европейския модел за организация на гражданското движение.

Усилията на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” и през настоящата и през следващата година ще бъдат насочени към подобряване материалната част и база и повишаване благосъстоянието на Дружеството и неговите членове, към пряка реализация на мощностите и човешкия капацитет,, което да ни доближи към водещата европейска практика в тази насока.

Политическите и социални промени в Европейския съюз изискват от политическата ни система в страната незабавни и спешни действия насочени към отваряне на българското гражданско общество към всички сродни граждански структури. Въпросите за независимостта и автономността на гражданските организации в Европейския Съюз са отразени с още по-голяма сила в новите документи на Съвета на Европа.

Все още имаме надеждата, че Държавният и общински апарат ще отчетат трагичната социална практика и действителност в страната ни през годините на прехода. Ще се отчетат новите реалности и новите насоки за дейността на Европейската комисия и Съвета на Европа в областта на гражданския сектор през следващото десетилетие.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов е редовен участник в Регионалния съвет за етнически и интеграционни въпроси . Участвува активно в дебатите за дейностите в областта на обществения живот в Пловдив и Регион. Визията ни е, че България трябва да изработи и приеме наистина нова европейска политика съчетаваща мощна държавна подкрепа с ефективна дейност на всички обществени организации.

През 2013 год. УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” работи успешно, като колективен орган на управление. Проведени са общо 6 официални заседания и 1 разширено, приети са 15 решения, като 95% от тях са изпълнени. Осъществени са 2 заседания на Регионалния съвет на Тракийсите дружества.Всички членове на УС на Дружеството се включваха активно в отделните направления на дейност. Вероятно сме допускали и слабости и грешки, надценяване или подценяване на усилията и възможностите ни. Живеем и работим в сложни времена. Има общности и хора с различни интереси и едва ли ще се харесаме на всички в разединеното ни общество в това число и в тракийската общественост. Едни ни приемат, други ни отхвърлят. Едни искат европейска перспектива на обществото ни, на други им харесва тоталитарния стил на управление.

Целта ни беше да бъдем полезни на нашите членове. Имаме визия как да развиваме Дружеството ни и сме го доказали.

Ние сме структура на гражданското общество и това е нашата мисия.

Състоянието на нашите членове е твърде различно и зависи в много голяма степен от финансирането им, от отношението на общинските ръководства към въпросите на гражданския сектор, от дейността на обществения актив и не на последно място на доброволците и помощите от частния бизнес. Изказваме и нашата благодарност за съвместна дейност и подкрепа на ръководствата на всички организации, с които си партнирахме.

В заключение можем да направим следния извод:

Отчетният период е изключително позитивен. Извършен беше голям обем дейности даващи положителни резултати във всички направления. Дружеството се намира в значително по-добро общо състояние и потенциални позиции да заеме полагащото му се място в националната гражданска система на страната. Предстои ни и в следващата периодика огромна по мащаби и сложност дейност по възстановяване на структурите ни и изпълване с ново съдържание на тяхната дейност. Към настоящия момент със сега действащия ЗЮЛНЦ, с настоящите ресурси и обществено политическа обстановка в страната ни това беше почти максималното, което Дружеството ни беше в състояние да направи.

Считаме, че изпълнихме достойно най-важното, да съхраним и опазим идеята на Тракийци, за необходимостта България да има мощна и стабилна обществена гражданска организация партньор на държавата и модератор на тяхното бъдеще. Това, с което ни превъзхождат всички европейски страни. С дейността си и тази на нашите членове имаме своя принос към гражданската система на страната. Нека съхраним и развием опита и добрите професионални традиции, които имаме.

Уважаеми тракийци,

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации.

VІІ. Насоки за дейност през 2013 год.

Уважаеми тракийци,

Както Ви е известно, законовата уредба ни задължава дейността ни да съответства на приетите в съответната област държавни документи, а така също да изпълняваме и дейностите, заложени в Устава на Дружеството.

Трудността идва от множеството често изменяни и различни документи, чието съдържание следва да бъде известно и да се спазва от всички, включително и от организацията ни. Нормално е да бъде поддържан административен капацитет, който регулярно да следи потока информация и да реагира своевременно. Това води до необходимост от преразглеждане на философията на взаимоотношения, заложена в Устава на Дружеството и привеждането му в съвременен вид. Води до необходимост от постоянна ангажираност на работен екип, с професионално отношение към отговорностите. Това означава не само търсене и въвеждане на нови начини на увеличаване на приходната част на бюджета, но и ангажираност на всеки един от членовете на Дружеството към каузата, заложена в Програмните документи.

В срока на настоящия мандат УС на Дружеството спазвайки Стратегия за развитие на дейността си, под наименованието “Основни насоки 2012 – 2015 г.” осмисли възможността за стабилност в изгражданите резултати. Откри значими изменения , настъпили в периодиката след 1990 и преди 2004 г. Това е причината да се предложи на вниманието на настоящото ОС Проект за изменение на Устава на Дружеството. За общо учудване на УС някой, по неизвестни нам съображения, е изличил от този основополагащ документ включително младежките дейности.Това е немислимо, при положение,че организацията има в наличност от 1934 г., Тракийски младежки съюз. За щастие сред оставените за дейност е социален феномен като спорта.

В утвърдената от ОС Дружествена “Програма за развитие 2012-2015 год”. е отчетено състоянието и проблемите, които ще се решават през следващите 3 години. Заложени са съществени изменения в политиките и ресурсното осигуряване. УС на Дружеството прие тези програмни документи, но и очаква цялостна подкрепа при практическите подходи за тяхното решаване.

В настоящия момент СТДБ и Тракийските дружества по места не се финансират целево от Държавните програми. За СТДБ и Дружествата се запазва сегашното проектно финансиране по линия на Европейските фондове и Програми.

През 2013 г., Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” изпълни проект “Първа работа”, по линия на Европейските фондове за финансиране. По него бе получено финансиране на обучение и работна заетост на трима наши младежи. Назначаването им даде последващо, съвременно развитие на Организацията. Младежите намериха своето последващо поприще, като за УС не без значение бе благодарността за придобития опит. В последователност, Дружеството назначи последващ кадър. Това се отрази без съмнение върху качеството, количеството и стойността на отчетената Дейност, като продукт. Установихме със сигурност, че направата със собствен ресурс и сили е незаменима и несравнима по качество, количество и стойност на извършеното.

Този, който продължава приоритетно ни вълнува, е ремонтирането и модернизацията на голямата зала, известна като бивш “киносалон”. Идеята ни е да го превърнем в модерна и атрактивна конферентна зала. Успеем ли да осъществим и този замисъл, Дружеството ще премине в зоната на другите обществени измерения: тези на съвремието.

Уважаеми тракийци,

УС докладва,че осъвременявайки заложените приоритети в дейността си, е изпълнил конкретни практически действия, във връзка със заложената политика на развитие, насочени главно в областта на култура, образование, младежки дейности и спорт в свободното време, с цялата палитра от дейности и услуги свързани с изключително важния социален сектор.

Практическата дейност на УС на Дружеството и през следващата години ще бъде насочена към:

Осигуряване на достатъчен финансов и кадрови ресурс за подпомагане на Годишния работен план, основните дейности на Дружеството и членството му в СТДБ чрез:

Приходи от управление на активи.

Осигуряване на реклами, спонсорство и публично-частни партньорства.

Участие в проектно финансиране на национално и европейско равнище. Сформиране на проектни групи за подготовка, реализация, управление и отчитане на проектите на Дружеството.

Създаване възможности за финансово подпомагане по линия на държавния и общински бюджет за НПО.

Активен диалог с общинските ръководства за възстановяване на обществените структури на Дружеството по места.

Обмяна на опит и добри практики за членовете на Дружеството чрез провеждане на ежегодни Конференции, форуми, кръгли маси и семинари на Дружеството, съобщения в сайта, чрез вестник „Тракия” и др.

Провеждане на активна интер-регионална и международна политика на сътрудничество, и двустранни контакти с членове на Граждански Организации. Установяване на участие в представителни организации на ниво ЕС.

Разширяване на контактите с Парламентарната комисия занимаваща се с проблемите на образованието, младежта, физическото възпитание и спорта, Парламентарната комисия, занимаваща се с проблемите на културата и представителите на всички парламентарно представени политически партии (по въпросите на културата, образованието, младежта, физическото възпитание и спорта).

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – Пловдив на 13.12.2013 г.

гр. Пловдив Председател на УС:
13.12.2013 г. инж. Нонка Матова

BulgarianEnglishRussian