Обръщение на Председателя за 2014-а

Скъпи тракийци,

Скъпи приятели,

Когато отправяме поглед към бъдещето, ние се надяваме следващата година да бъде по-лека, по-успешна, таим надеждата за ново начало, със споделена вяра и естествен стремеж към блаженство и благополучие. Ето, на прага на Новата 2014 година чертаем планове за бъдещето, като правим своята равносметка.

Със сигурност ще запомним 2013 като година на предизвикателствата.

Разнообразните процеси, които протекоха във времето, както последващата, продължаваща дружествена стабилизация, показаха, че двата процеса – на разнообразие и стабилизация, са присъщи на една сложно устроена организационна структура. Установи се, че многото съществуващи взаимовръзки, организационната даденост и огромният исторически опит , са създали ново предизвикателство пред нас : да се моделира модерният, усъвършенстван облик на тази , живееща вече в рамките на трето поредно столетие, формация.

Очертаха се и възможностите за стратегическа реализация, в контекста на Стратегията на тракийци “Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз – създаване и развитие на Еврорегион “Тракия”.

Под мотото „Мир чрез разбирателство“, се хвърли поглед към бъдещия свят, отвъд всякакви заплахи, с надеждата за истинска промяна.
Много беше сторено, но много повече има да се върши – най – вече за необходимостта от промяна на мисленето и в посока навлизане на млади и отговорни кадри, Въпрос на личен избор и базисни ценности е да си активен, борбен, непримирим пред предизвикателствата, в името на кауза, в условията на трудности и липсата на достатъчно финансови средства.

Готовността ни като обществена организация и управление, е да се реагира адекватно на проблематиката.Процеси с характер, изискващи ценностна система, наличие на кауза и ясно дефинирани принципи, са трудно управляеми, инерционни , изискват много сериозни, тежки мерки, труд и жертви в продължение на дълго време,
По традиция и през настоящата година, в мероприятията ще бъде поставен акцент върху значими годишнини от историята на тракийските българи като 170 г. от рождението на Капитан Петко войвода, 100 г. от прогонването на малоазийските българи, 80 г. от създаването на ТНИ, „Денят на Тракия”. Наред с това, ще бъдат организирани кръгли маси по актуални проблеми, които вълнуват тракийците и българското общество, като съдбата на ислямизираните българи, евроинтеграционните процеси в Югоизточна Европа, общоприети базисни ценности и културно – историческо наследство. Ще се активизират дискусиите върху новоизлезли изследвания, свързани с тракийския въпрос. Ще продължи работата и подготовката за създаване на музейна експозиция на Дружеството.

През 2014 година дейността ни ще бъде фокусирана в няколко направления:

  • организиране национална научна конференция и експозиции , посветени на културата и историята на тракийските българи и големите годишнини – 100 г. от Балканските войни и Разорението на тракийските българи;
  • изпълнение на Националния и Дружествен календарен план
  • разширяване влиянието на тракийската организация чрез подобряване на работата с младите хора;
  • взаимодействие с община и държава, с патриотични и други организации, на първо място със СОСРЗ, научни и изследователски центрове.

Сега, когато най-сетне сме членове на ЕС, когато можем да градим взаимноизгодни отношения както със Запада, така и с Изтока, настъпи моментът с политически прагматизъм и конструктивизъм България да възвърне европейския си облик. Работим във време, в което побеждават принципите на свободата, добросъседството и духа на обединена Европа.

Ние помним и ще помним и славата, и храбростта, и светостта и страданието! Безсмъртен остава в сърцата ни заветът на нашите предци: „Не забравяй, но не отмъщавай!” и думите на Апостола: “да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили”. Девизът на тракийци “Тракия без граници” превърна една мечта в реалност – реалността на Обединена Европа.

И нека новата 2014 година донесе на българския народ, на всички тракийци и симпатизанти крепко здраве, радост, щастие и много обич!

Генерал – майор инж. Нонка Матова

Председател на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“

нонка матова

BulgarianEnglishRussian