Отчетен доклад 2016

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО

“ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ”

ПРЕЗ 2016 г.

Уважаеми дами и господа,

            Както винаги, и в началото на тази година Обшото събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се събира, за да направи равносметка на извършеното през изминалата година и да набележи съответните приоритети за настоящата.

Този отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2016 год.  

Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” като едно от най-голямите и най- стари  тракийски дружества у нас, изпраща една много наситена година, в която преодоля големи трудности, но има и уникални постижения. Положените усилия и резултатите от тях са видими.

Дружеството ни продължи да представлява неправителствените организации в културната сфера в КВНОЖГ в НС на РБ.

Регистрира се като фондодържател в ДАА -№ 38 и  .единствен сред НПО в РБ.

Създаде музейна сбирка на Дружеството, с ясно съзнание за  прерастване в музей. Установи се, че тематиката на организираното тракийско движение надхвърля изложеното в петте професионални витрини. Премина се към визия за експониране в още пет професионални витрини, с усвояване на нови пространства от сградата на Дружеството ни, с придаване на нова , модерна визия на съвременен културен център.

Отключиха се няколко момента :

  • засилване тежестта на организацията,
  • създаване на равностоен модел в контекста на дадеността :”Пловдив – европейска столица на културата 2019 г.:,”
  • затвърждаване и представа за достоен и реален модел на поведение и живот у младото поколение.

           През март бе открита в Музей на националното въстание в Словакия, изложбата ни на тема „100 години от Първата световна война”. До края на 2018 г ще продължава световния интерес към тази тематика.На практика Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” затвърди международното си  признание.

            Така се достигна до поканата към Дружеството ни , то, без да изменя същността си, да приеме статут на Асоциация ЮНЕСКО, да стане част от семейството на тази огромна опазваща световното културно наследство организация.

Смятаме, че сме в модела на бъдещето, на младите хора.

Откриха се нови хоризонти. Вече е въпрос на време Дружеството да установи международните си връзки и се впише в друг режим на работа, да става все по- търсен партньор.

Придобитата цялостно  информация  въз основа на Уставните ни документи, тези по първоначалната регистрация, по силата на новия законов ред, монографията „Идеология на тракийската организация” от академик Константин Петканов, прегледа на съхранените филми от Конгресите на Тракийската организация, наложи  преосмисляне на поведението, отговорностите и развитието на Дружеството ни.

Вече е ясно, че >Основни насоки> за развитието на дружеството ни може да са били достатъчни при минимизирана дейност, в кратък срок на мандата на едно управление, но вече не са достатъчни.

Вече е необходима ясна  и дългосрочна „Стратегия за развитие на Дружеството ”, изпълнението на която непрекъснато да се продължава с приемственост, в синхрон с поколенията.

За да отговори на новите предизвикателства през 2016 г Общото събрание на Дружеството двукратно прие необходими поправки на Устава.

Стана ясно, че приетият през 2004 г. с изменение в Устава, намален три годишен срок на управление, е бил стратегически и управленски недалновиден и недостатъчен.

Поради това  се удължи срокът на мандата на управление на Дружеството от 3 на 5 години, в съответствие със ЗЮЛНЦ и мандата на управление в СТДБ.

            Стана ясно и, че задължително следва да има поетапно пускане на неработещи поради различни причини дружествени мощности и облекчаване дейността , поради което в Устава се добавиха редица специфични дейности : младежки, галерийни, музейни.

           Не стана ясно кой, кога и защо е извадил младежките дейности от устава, но не сме и търсили отговор. Документите проговориха за много неща:за фактологията, че първото тракийско младежко дружество е Пловдивското „Беломорец” – формирано в 1923/24 г, че сме били основател и на Българо –френска младежка асоциация, че младежката идеология от 1924/5/6 години, съхранена в личната папка на Никола Пройков, Председател на Дружеството през 1927/28 година, е неизменно актуална.

          Възстановихме връзката с Франция. Възстановяваме постепенно и други възможности.

          Знаем, че е необходим нов, професионален, научен прочит за Дружеството. Защото точно то и хората в него винаги са имали идентичност, а  и са градили историята на нацията ни.

          Тази организация е взимала решения и участвала в съдбовни предизвикателства.

          Вече сме в 21 век! Дейността ни е съобразена със „Становище на Европейския комитет на регионите” — „За интегриран подход към културното наследство на Европа“.  Попадаме във всички третирани от документа сфери, включително в социалната интеграция на културното наследство и чрез инициативите „Знакът за европейско наследство и Европейски столици на културата” Знаем , че ЕС иска „да се припомни, че осъзнаването от обществото на стойността на европейското културно наследство като фактор за развитие може да помогне за установяването на стандартни показатели в европейския контекст, които да дадат възможност за измерване на въздействието на този сектор върху икономиката на регионите и създаването и запазването на работни места;” Искаме да попаднем и в новите програми, в които се обръща особено внимание на транснационалните дейности в секторите на културата и творчеството.

           Знаем, че е важно младите хора да научават повече за собственото си материално и нематериално културно наследство, да осъзнават необходимостта от опазването и популяризирането на обектите на културата и работим за това.

           Солидарни сме със Становището на Европейския комитет на регионите „ че доброволческата дейност е обещаваща форма на участие на местното население и за изграждане на връзки с обществеността, изпълнява важна роля за усвояването на знания и за пораждане на интерес към културата и допринася за предотвратяване на маргинализацията на уязвимите групи от обществото;”

          Съгласни сме и, че „Сътрудничество и подход на участието” е „обща отговорност, с участието на всички заинтересовани страни” ,само че не  чувстваме сериозната им подкрепа.

          Знаем, обаче и друго :времето на неформализма вече дойде! И който иска да се приобщи и се постигне ефект, ще търси начин да го направи, който не иска – ще търси причина да се оправдае. Дойде времето на резултатите, отговорността и самостоятелния избор.

Каква дейност беше извършена?

  1. Календарен план 2016г.

Задача на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последната година, както винаги, беше да се осигурят мероприятията от вътрешния и национален план, да продължи организационната, финансова и материална стабилизация на организацията. Приетият модел на подкрепа по секции в сдружението за пореден път, доказа своята актуалност. Това даде възможност за увеличение на мероприятията по места, подобряване комуникацията със сродни структури, увеличение на членската маса.

В тази връзка изказваме нашата благодарност на кметствата в с. Браниполе и с Белащица , училище “Кирил и Методий” – с. Браниполе, “Пенчо Славейков” с Белащица и много други. Благодарност за партньорството ни при изпълнение на съвместни мероприятия на: СТДБ, ТНИ, ПУ “Паисий Хилендарски, АМТИИ, Ансамбъл “Тракия”,  РЕМ – Пловдив, НИЕФЕМ – София.

Знаменателно прозвучаха поднесените поздравления и грандиозното изпълнение на Национален фолклорен ансамбъл “Тракия” на 26 март “Празника на Тракия”, денят обявен в календара на националните празници в страната ни като “Ден на Тракия”..

С присъствието си уважиха празника г- жа Савина Петкова – Председател на Общински съвет Пловдив, кметът на Община Пловдив – г-н Иван Тотев почете Дружеството с личен дар – книгата „Каймакчалан”, описваща бойния подвиг на нашите предци,г-н Камен Шишманов – Зам. Председател на Общински съвет Пловдив, почетени бяхме от Арменската общност, начело с г-н Ехиязар Узунян – почетен консул в Пловдив и г-жа Ахавни Крикорян – културно аташе, от Пловдивска Митрополия, от проф. Даниела Дженева – зам Ректор на АМТИИ и художествен ръководител на Национален фолклорен Ансамбъл „Тракия”, както и от много други.

 През 2016 г. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” отбеляза с участие в празненствата в гр. Варна 120 годишнината  на организираното Тракийско движение в България и 120 годишнината от основаване на Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода”Варна от патрона на Тракийската организация .

  Във вътрешен и национален План Дружеството взе участие в Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите жени и деца “Илиева нива”, “Славеино”, „Аврен”, “Маджарово”, в националния фолклорен фестивал за автентичен тракийски фолклор в Старозагорски минерални бани “Богородична стъпка”, почете паметта на Войводата Руси Славов – спасил живота на хиляди тракийски жени и деца – пред издигнатата от Дружеството паметна плоча на патронния си празник .

За да е жива паметта и не избледнява споменът за Руси Славов, УС успя да откупи за вечни времена на името на Дружеството, гробното място на Войводата, погребан на Централни гробища – Пловдив.

Дружеството отбеляза във възстановените със спомоществувателството на тракийци православни църкви в гр. Одрин 6 май – Гергьовден – “Празник на победите, храбростта и Българската армия” в църквата “Св. Георги” и на 21 май – Празника на император Константин и неговата майка Елена, въвели християнството по тези земи, в църквата “Св.св. Константин и Елена” в Одрин. Секциите по места взеха участие в местните инициативи и празници.

С представителна група Дружеството взе участие и  в тридневния Национален възпоминателен тракийски поход 2016 г.”По стъпките на дедите ни”, с финал на Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите тракийци, в гр. Маджарово, организиран от проф. Д-р Атанас Щерев, в памет на неговия баща.с ръководител на похода краеведа Димитър Щалапатов .

Реализираната ни фото – изложба „ Първа световна война – 100 години”, / неофициално наречена „Хубавата изложба”,показваща неекспонирани фотоси от войсковото ежедневие на Беломорския фронт, подбрани от професор Светлозар Елдъров, доктор на историческите науки и обработени  от г-н Иво Хаджимишев, в партньорство с Български културен център – Братислава, бе експонирана  в Музей на Националното въстание в Банска Бистрица – Словакия и посрещната с огромен интерес.  

           Вследствие на  това, което  се случи , смятаме, че:

            1.дейността на организацията ни вече е намерила своето достойно място в историята на България,

            2. процесът е непреходен.

            3. постепенно се превръщаме в уникален и необходим партньор .

           Превръщането на съхраняваната  и друга, значима по количество и съдържание документация, печати, предмети, сбирки и пр., обхващащи и други периоди от време на дейност, в постоянно действаща музейна експозиция на Дружеството ще породи други взаимоотношения.

           През 2017 г предстои нейната регистрация в Министерство на културата .

Инвестиционна дейност:

 Предстои професионализиране и трайно експониране в сградата на Дружеството и превръщане на сградата в съвременен  Национален център за тракийско изкуство и култура.

Инвестицията , включително и модернизацията с техника, позволяваща виртуален достъп и разходка през интернет пространството,  е финансирана изцяло със собствени средства на дружеството.

Ремонтна дейност:

Ремонтирани са вече всички покривни повърхности. Извърши се модернизация и климатизация на помещения. На различен етап са още много дейности.
Сериозна промяна от настоящата година има и по отношение на сигурността в сградата. Направени бяха значителни подобрения.

Организационна дейност:

 Имаме намерение да възродим стари практики на Дружеството ни, да ги направим иновативни, да се повиши още повече интересът към материалното и духовно наследство на тракийци.

Благодарение на усилията и съвместната работа с ИЕФЕМ, ДАА, БАН, държава и община,  Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” затвърди тенденцията за динамично и стабилно развитие, като продължава да се превръща във все по- значим фактор.

Новата 2017 година поставя пред нас други предизвикателства.

Ще отбележим по подходящ начин 120 –тата годишнина от юридическата си регистрация.

Но най-важният резултат  за 2017 година ще бъде борбеният дух на членовете ни. Хората да повярват, че могат. Да видят как със своя труд и упоритост допринасят за възхода и утвърждаването на дружеството като значим фактор в българската култура и икономика. Да продължат със същия устрем да преодоляват трудностите и да превърнат ” Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”  не само в голямо дружество, но и в едно от най-иновативните дружества в страната ни.

Нека си спомним, че чудесата се постигат с труд и зависят единствено от нас.

 Целта е Дружеството ни и сградния му комплекс да се превърнат в част от програмата „Заедно” на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и желана точка за културни посещения на пловдивчани и гости на града..

През 2016 г са проведени   десет заседания на УС.

Всички членове на УС изразиха становище, че работата е много мащабна и става все по – мащабна и трудна и, че в секциите по места се върши още повече, че вече хората виждат какво се случва и все повече хора искат да са с нас, да са наши членове.

УС  взе  79 решения. От тях  78 са изпълнени.

           Изпълнено е и Решението на УС за изключване на Георги Йорданов Йорданов от ” Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”  .

             Остават за постоянно изпълнение .придобиването на предмети и попълването на музейни сбирки и Дружествен фонд. Това са предмети, дрехи, книги, снимки, свързани с  материалното и нематериално културно наследство на Дружеството ни. Така възникна възможността да  онагледим нашия исторически облик.

              Особено и сериозно предизвикателство   е медийното представяне на дейността ни и  Дружеството в медийното пространство.

             Чрез обширния  Календарен План 2016г , пряко свързан с юбилейното честване на „120 години организирана тракийска дейност” много от набелязаните мащабни мерки , бяха решени.

               И през 2016 г.  Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” . бе член на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Област Пловдив

              Интеграционният проблем, особено в големите европейски градове, където има групи от хора, които живеят изолирани., е изключително тежък Той е преди всичко социален. В основата са социални и етно културни проблеми. Излиза на преден план фактът, че определени хора не могат да се социализират в обществото, че те искат да споделят стандарта на живот, но не искат да споделят ценностите на тези общества, в които идват.

              На дневен ред в  близък план, особено във връзка с изпълнението на Стратегията „Заедно”на Пловдив – Европейска столица на културата 2019,  продължава да стои въпросът за укрепване на капацитета на структурите, които се занимават с  етно културната проблематика.

              Намираме се в нови реалности.

              За да се справим в рамките на общото, и ние във вътрешен план укрепваме потенциалът на центъра ни – Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, който има координиращи функции. Мислим и за укрепване на капацитета на структурите и секциите ни по места.

             Секциите ни в Сопот  и в Браниполе водят стабилен и привлекателен живот.

Раздвижиха се структурите ни и в самия Пловдив.

             Превръщаме се в работещ център на тракийската култура и взаимоотношения.   Закупените нови телевизионни монитори, лаптопи,принадлежности и други, не само създадоха удобството на модерните взаимоотношения, като обхванаха дейността ни в обща мрежа  , но и ще дадат възможността отвсякъде да посещават виртуално музейната ни експозиция и център и ги опознават в детайли.

            Секциите ни  в Сопот  и в Браниполе спечелиха специалните награди в редица фолклорни фестивали, сред които „Богородична Стъпка”- Старозагорски минерални бани, Априлци и т. н.

            Специална награда от„Богородична Стъпка” и фестивалът в Копривщица спечели  квартетът за А-капелно пеене на секцията ни в Сопот, изпълнявайки автентичен тракийски фолклор.

Въпрос на време е да  се установят връзките и рутинните участия и във външен план.

Проведените дейности по места стават все по привлекателни и привличат все повече хора. Особена радост създава детски – юношеската група на секция Браниполе. Редовното им участие в блоковите пространства на Националните празници 3 март и 6 септември доказва важността и авторитета на Тракийската организация / Тракийските униформи, развените тракийски знамена, поднесените венци  и почетният караул пред паметниците ни въвежда, стъпвайки върху традициите, вече в други измерения.

Днешната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, образование, младеж, спорт, за да се случват и при нас нещата по- лесно.

Взаимодействайки помежду си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институционализация, който е необходим.

Настоящото Общо отчетно – изборно събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Националния и вътрешен План, включително успешно извършените ремонтни дейности, но най-вече да очертаем последващото развитие на Дружеството под мотото „Да вдъхновим едно поколение”, , с което в началото на своя мандат през 2012 година, УС започна изпълнението на Стратегията за развитие на Дружеството, наречена  “Основни насоки за развитие 2012 – 2015 г”.

За всеобщо учудване, дръзнахме със собствени усилия да се заемем с възстановяване облика и потенциала на сградата ни.

Надяваме се Община Пловдив да ни отпусне павета, за да експонираме арт пространство в източната зона на имота. Тогава ще можем да бъдем домакини на пленери и други творчески прояви.

За нас 2016-та колкото и да бе трудна, бе успешна.  

           Днес знаем, че много по-важно от всички конкретности, е продължението на един процес, чието развитие има несравнимо повече последствия за живота в България. Това е съхранението и опазването на нашата култура – индикаторът на обществото за неговата жизненост и индивидуалност.

Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем  на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

Процесът е труден и бавен, но е  посветен  на тези, които са се решили  да запаят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

Вече можем да си позволим да изследваме постигнатите резултати като резултат от лични качества, усилия и професионализъм, да вдъхновим, да поведем разговор по важни  теми, свързани с реализацията в днешния свят .Чрез комбинация и прилагане на знанията от различни области можем да преодоляваме настоящите предизвикателства, като се стремим  да постигнем едно по- устойчиво бъдеще.  

2016 г. не беше лека. Но е имало и други, много по- тежки моменти в  120-годишната история на Дружеството ни.

Опитът  поражда сигурноста, че отново ще имаме силата  да превърнем събитията от днешното ежедневие  в  мотивиращи фактори, да намерим и реализираме правилните решения.

Какво постигнахме през 2016 година

1. За пореден път Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като едно от най-активните и уважавани дружества в страната.

2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор.

3. Създадоха  се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество и Дружеството ни

4. Създадохме нови възможности, от който очакваме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение: 

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации.

       Знаем, че завършихме една трудна година, решени повече от всякога да посрещнем предизвикателствата на следващата. В нея ще продължим да отстояваме достойно ценностите на езика и културата ни. Ще продължим да разширяваме и усъвършенстваме Организацията ни. Ще продължим да модернизираме отношенията, докато усещането за общност окончателно надделее.

          В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕШЕТО !

Необходимо е да отбележим имената на Тодор и Златка Иванови, Лиляна Йотова, Лазар и Донка Стоилови, Илия Жилов, Мариана Златкова, Русин Катански, Андон Маринов,успешните реализации на Председателя на Дружеството Нонка Матова,на Елена Шаралиева, вече в по – добър свят,  на Матей Матев, Дамян Казепов, Кирил Мавров, както и на много други членове и симпатизанти на Дружеството,  които се включиха за осъществяване на идеята ,за да стане реалност.

Нека благодарим и на нашите деца и  младежи и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

За пореден път с удоволствие отбелязваме участието на наша група в националния поход „Дедеагач- Маджарово 2016г.,”- отбелязващ вековната годишнина от Разорението на тракийските българи , както и, че колоната поведе нашият Андон Маринов.          .

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни  факта, че макар и в тежка икономическа криза, като част от българската нация доказахме, че сме успяли  не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

            И през настоящата година съумяхме да повишим още повече нивото на няколко стратегически за развитието на организацията и страната ни ресора, като младежки, женски, наука и култура, спортен. Това се отрази и върху общото ниво на националната ни система на Тракийските дружества в страната, а и в отношението на държавните, общински и международни институции към нас.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  на 13.01.2017 г. и на Общо събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, проведено на   25.02..2017 г.

гр. Пловдив Председател на УС: инж. Нонка Матова

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian