Кои сме ние?

Кои сме ние – тракийци? С названието “тракийски българи” обикновено се обозначава населението от географска област Тракия. Но то винаги е било неделима част от единния български народ, свързано с общността на езика, религията, бита и културата, с икономическите отношения и освободителната идея.

Известно е,че българската нация възниква като синтез на три етнически компонента : траки, славяни и прабългари. Всеки един от тях дава своя принос в изграждането на общността на Българската държава. Според академик Иван Дуйчев българският народ по своя етнически състав се причислява към един от най – старите народи на континента Европа. В двата основни етнически елемента – славяни и прабългари се влива значително древно население от тракийски произход , което обитава голяма част от земите на Балканския полуостров от праисторически времена. С преливането на това древно население в масите на новодошлите и създаването през 681 г. на обща държава, различна от Източната Римска империя, се осъществява непрекъснатост между праисторическата епоха, древността, епохата на римското владичество и Средновековието.

BulgarianEnglishRussian