Нашите политики

 • Ускорено възстановяване структурите на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” по места, чрез провеждане на активен диалог и взаимодействие с общините и местния актив.

 • Подпомагане на системното включване в мероприятията на Дружеството сред учащата се младеж (извън класни и извън училищни форми на практикуване – културни, образователни и спортни програми). Приоритетно стимулиране на детско-юношеските дейности.

 • Интеграция чрез култура и спорт на етносите и малцинствените групи от населението.

 • Достъп до обектите на организацията на хора в неравностойно положение.

 • Равни възможности за двигателна активност и спорт на жените и мъжете.

 • Култура, спорт и солидарност между поколенията.

 • Свободен достъп до мероприятията на организацията – политика на „отворените врати”.

 • Стимулиране на доброволчеството, съхранение и развитие на тракийските културни и спортни традиции в общините.

 • Стимулиране на социалния диалог в гражданските организации.

 • Стимулиране на обмен на информация и добри практики в страната и гражданските организации членове на Тракийската организация..

 • Подпомагане на научно-изследователската и научно-приложна дейност в организацията съвместно с ТНИ

 • Развитие медийното осигуряване (в-к “Тракия”).

 

Приоритетите и Политиките на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” са в съответствие с целите и мерките заложени за тяхното изпълнение в „Основни насоки 2012 -2015 г.“, утвърдени от Общо Събрание на Дружеството на 23.06.2012 г.

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian