Отчетен доклад 2018

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

СДРУЖЕНИЕ ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ”

ПРЕЗ 2018 г.

Уважаеми дами и господа,

Този отчетен доклад съдържа периода от дейността на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2018 год.  

            Извършенотo на този пореден етап от развитието на Дружеството ни  е пряко свързано както със средносрочната дружествена стратегия, така и на база обезпечение, съгласно бюджетната прогноза за събираемост, разработена по информация, подадена по сключените договори за стопанска дейност, съгласно Устав, както и прогностичната, за допълнителни приходи по реда на специалните закони в България.  Разпределението на разходите за 2018 г. е съобразено с размера на предвидените средства в утвърдения на Общо събрание 17.03.2018 г., бюджет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  за 2018 г. , но не отразява напълно реалните му потребности, поне на този етап.

Общите приходи, предвидени с бюджет за 2018 г. са увеличени със 24736.30       лв., на база допълнителен личен заем от Председателя г-жа Нонка Матова. Това осигури възможност на Дружеството, прилагащо системата на собствено бюджетно финансиране, да извършва разходи  съобразно приоритетните необходимости за дейността си.        

            Напомняме, че 2019 година е трета от започнатия финансово-икономическия цикъл и ще продължи като средно статистически европейски модел.

 1. Разходи за издръжка: 

За издръжка на дейността си Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” отбелязва три основни разхода:

 1. Поддръжка на административен капацитет.
 2. Поддръжка, изграждане и развитие на материалната си част и база.
 3. Неправителствена дейност

През 2018 година за втора година, чрез Проект, дружеството си помогна със  законово европейско и национално субсидийно финансиране , даващо пряко отражение върху основните приоритетни дейности. В рамките на тези средства, осигуряващи работна заетост, бяха осигурени минималните условия за нормално осъществяване на основните дейности, свързани с Дружеството и неговите структури: секции по населени места, клубове по интереси, библиотека, музейна колекция, галерия, ателиета по изкуствата и културата. Те са естествено продължение на усвоеното проектно финансиране по подобряване на дейността и даденостите на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”.

Капиталови разходи за:

През 2017 година Дружеството извърши изключително сериозен основен ремонт на централно фоайе  1-ви и 2-ри етаж с дострояване сградата с автоматичен северен вход и рампа за ХУ и носилки, съгласно изискванията на ЗУТ, с монтаж на нови електро, противопожарни и пожароизвестителни  линии, системи и техники. Направи се конструктивно укрепление, преглед и ремонт на инсталациите, обслужващи останалите модули в сградата, WC за ХУ, както и изграждане на предвидената в проекта лифтова платформа в стълбищната клетка. С това Крило Север  придоби завършен вид, а с него и съответните дейности: галерийна, музейна и т. н. Частично си помогна финансово чрез усвоенотото проектно финансиране по подобряване на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”.

За съжаление Програмата „Пловдив – ЕСК -2019“ , независимо от даденостите и защитеното дислоциране на културата по райони и експониране на мултикултурното различие, не ни се отрази по никакъв начин.

В синхрон с Европейската и световна  практика при такива форуми, бяхме  предвидили и продължаваме да залагаме за изпълнение ремонт на голямия кино- театрален салон в югоизточната част на сградата на  материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”. Не можехме да посочим срок, защото не разполагаме с необходимите средства – прогностично около 1 000 000 лв. Написани бяха писма до МС – Вицепремиер Валери Симеонов, както и министерство на Културата и Община Пловдив. Нямаше реален отговор.

За съжаление по този начин обществото на Пловдив и гостите му се лишиха от една прекрасна възможност да ползват чудесна мултифункционална зала и завършен културен център,както и да се наслаждават на изяви на наши танцови и певчески състави, отразяващи автентичната култура на тракийската общност.

           Това не ни попречи със собствено финансиране да извършим поредния немалък ремонт в сградата ни в Пловдив. Бе затворена със стъклени панели тераса , бяха модернизирани и подобрени и санитарните възли , обслужващи този сектор.

С всеки един извършен капитален ремонт не само се осигурява дейността на поредния модул , но се увеличава и стойността на имота на Дружеството ни. Това ни осигурява възможността за по- висока категория и размер дейности и финансиране.

За последните  години бяха ремонтирани, установени, развити и пуснати в действие :

 • библиотека с над 50000 тома -за възрастни, с детска част и специална – с над 5000 специални оригинални книги – от 18,19 , началото на 20 век,
 • архив – вписан в ДАА, НЕРА под № 38
 • музей – реализирани пет тематики ситуирани в пет огромни професионални витрини / 1.етнография, 2.бит култура нрави обичаи в Розовата долина,  3.организационен и административно – политико – финансов живот на ТДВРС, 4.одринци – национално освободително и национално обединително движение на Тракийската организация, 5. Спорт – висококласен в тракийската организация./ Предстоят да бъдат реализирани още пет тематики ситуирани във все още несглобени пет огромни професионални витрини / 1.етнографски културен живот в Пловдив, 2. Кино /“Тракия“/ 3. Верски и духовен живот и борби за църковна независимост  4. Тракийският въпрос  5. Първа световна война, крахът на световните империи, но България е жива.Витрините са снабдени с монитори. Работи се по дигитализация на съхраненото културното наследство и ситуирането му в дигиталното пространство / дигитален музей/.
 • Галерия
 • Малък многофункционален салон за спорт и мероприятия.

Продължава облагородяването на околното пространство за възрастни и деца. От края на 2017 вече имаме и професионална детска площадка.

Станахме примамлив център , изпълнен с предизвикателство и мероприятия.

Предстои ни още много работа.

Финансово обезпечаване на обществения характер на дейността на „Тракийски културен дом Пловдив”

Нормално е, който вмени задължения, особено на обществена организация, да предостави и права, включително субсидирани финанси.

Длъжни сме да отбележим, че Сдружението е вече в своята 122- ра организационна годишнина. Дейността му е в обществена полза, базирана върху чувството за единение, за общност, за общи цели, за общо благоденствие.

Днес това чувство, водещо към отговорност, е достатъчно изкоренено. Пропагандата винаги е спекулирала точно с това, а на практика се е правило точно обратното. Така се е формирал определен национален манталитет, което обяснява защо на нацията ни липсва усещане за държава и държавност.

Знайно е, че тук се мисли ден за ден. Липсва усетът, че индивидуалният ни просперитет много зависи от общия, поради което сме свидетели на абсурди и трагедии.

           Проследихме сериозно, предложения Проект на ДБюджет, но смятаме, че по-сериозното предизвикателство  е  новият евробюджет, с обсъждането на многогодишната финансова рамка.

           За нас е видно ,че, бюджетът на ЕС е изготвен с много добри, разумни промени. 

           В наш план, през 2018 имахме сериозни финансови предизвикателства.

           Изплатихме сериозни суми за данъци към държава и община.

           Изплатихме сериозни суми и по дела. Членовете ни знаят състоянието на заведените искове, от уж „членове“. Вече се обръща внимание, че срещу нас са партийно- политически фигури. Действителните членове заявяват, че не желаят Дружеството ни да бъде насилвано от партийци в интерес на личната им реализация по този начин, особено да е в светлините на определена партийна формация. Колкото и да е странно, смятаме, че единствената защита е обективният съд.

Установяваме по съдебен ред и начин реалностите в началото на 21 век.

II. В процеса на изпълнението на бюджета за 2019 г, текущо през годината, предлагаме при възможност да бъдат набрани по бюджета на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  допълнителни средства за:

– Финансиране разходи, необходими за изготвяне на Проект за ремонт и реконструкция на кино и театрален салон,

– Разходи, свързани с изпълнението на Закона за културното наследство, свързани с дейности по опазване на културни ценности, консервационно-реставрационни дейности, откупки на произведения на изкуството, дигитализация на музейните фондове и други подобни;

– Капиталови разходи – 300 000 лв. Средствата са необходими за извършване на спешни ремонтни дейности по ремонт и реконструкция на кино- театрален салон на „Тракийски културен дом Пловдив”.

  Обръщаме внимание, че преди всичко трябва да бъдат изплащани задълженията на Дружеството, за което се формира определен бюджет. Уставът обаче позволява доброволно определени членски вноски над минималния определен размер, както и дарения и субсидии по реда на специалните закони.

І. Мисия

Укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 устойчиво надграждане чрез образцовите практики на Културата като феномен.

насърчаване иновативните и приобщаващи решения в устойчивото и достъпно развитие ,

популяризиране интелигентната дигитална култура ,

засилване ролята на историческото наследство , както и ролята на културните и творчески индустрии  като активи на културата и туризма.

 да се идентифицират и популяризират добрите практики при опазването на материалното и нематериално културно наследство / без толериране на специфични форми на културни организации, извеждайки ги над общото/

да се стимулира трансграничната обмяна на знания и опит в ЕС,

да се повиши публичното внимание и признаване на ЕКН ,

да се насърчат бъдещи  инициативи чрез силата на примера.

Организационно развитие и капацитет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” 

Гражданска организация сме. С вече 122 годишна организационна история. С увеличаваща се дейност, кадри и материална част и база.

Сдружението е устойчиво, вероятно поради стабилността в управлението, свързана с липсата на постоянни промени на ръководството. А това води до устойчивост, провеждане на предвидими праволинейни политики, смелост при взимане на трудни решения. То търси своята самостоятелност, като генерира приходи чрез управление на своето имущество. Знаем, че това е трудна задача и много малко са организациите, в които има елементи на подобна политика. Въпрос на мениджмънт е защо не се използва пълноценно. Това е дейност, която трябва да се развива. Останалото се съдържа в думите на един от най-успешните президенти на САЩ, два пъти държавен глава -Калвин Кулидж: „Нищо не е по-лесно от това да харчиш обществени пари. Те сякаш нямат собственик. Изкушението да ги повериш на някого е неустоимо“.

Организацията ни да се развива като партньор на Държава, община, ЕС, дори чрез проекти. Така  има отговорност, приемственост, прогнозируемост.     

Знаем, че няма стратегически подход за развитие на гражданския сектор, без формулирани национални цели и подпомагане . Видимо е, че у нас се гонят проектни субсидии, а не циклична реализация и устойчивост. Не виждаме у нас да има стратегически подход за развитие, с ясно формулирани и измерими национални цели, не е и осигурена надеждна основа за програмиране и финансиране на подпомагането, особено на културата. Всъщност, тя е основа на идентитета и взаимоотношенията помежду ни!

Отново изискванията на ДБюджет / и за 2019 г/ позволяват на бенефициентите по него, да получават  плащане, без да се стремят към получаване на резултати и устойчиво развитие. Освен това няма единна информационна система между Министерството на финансите, Министерства, Агенции, Прокуратура, Сметна палата, сектори и функционалност за автоматично извличане на информация, което създава риск  за обществото.

Убедени сме, че  следва да има конкурентност и ранг – листа, с постиженията на гражданския сектор в областта на наследството като основа за мониторинг, устойчиво развитие, субсидиране и  награди в съответни категории, включително отдадена работа – за отделни личности или организации, образование и повишаване на осведомеността, постижения в опазване, подобряване и приспособяването към нови приложения на културното наследство, реализации, с осезаеми ефекти в опазването и подобряването на културното наследство в Европа, специализирани услуги от физически лица или организации, младежки обмен, доброволчески дейности, мобилност на персонала, съвместна кураторска работа и др.

Целта е подобряване на видимостта на действията на организациите и на субектите и обектите, тяхната устойчивост, сигурност и приемственост .

Знаем, че увеличаване капацитета на организациите, включително на  международно ниво, се постига  чрез обучение на мениджъри на обекти, обмен на персонал между обектите, подкрепа за разработването на съвместни културни, образователни, младежки и спортни  програми, съвместни маркетингови и туристически продукти, Знаем, че в ЕС никой не говори за стабилност – всички говорят за растеж и реформи. Обърнали сме внимание, че у нас мантрата е стабилност, но това е само у нас!, и, че тя не работи никъде, дори в най – богатите държави. Знаем, че трябва да се предвиди ръст на финансите за прилагането на постижения и продукти, с мисъл за запазването на иновационния потенциал.

II. А. „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото тракийско културно наследство”

Гражданска организация сме и ни харесва факта, че каквито и политики да се инициират, Европа ще продължи да поставя в центъра човека. Може би поради това, едно от най-големите предизвикателства пред ЕС е как да се повишат дигиталните умения на населението, социалната  комуникация и уеднаквяване на културния идентитет.

Не ни харесва факта, че у нас, без реформи, ще се окажем в периферията на ЕС. Известно ни е, че културата и образованието са от компетентността на държавата, но гражданският сектор играе жизненоважната подпомагаща роля по отношение определянето на предизвикателства, цели, насърчаване и обмен на добри практики . Тази ни роля  е изключително важна за последващи реформи в образователните и културни системи на национално ниво , за насърчаване нови и ефективни методи на справяне и оценка, подходяща инфраструктура и среда, която да стимулира развиването на ключови умения и компетенции у младите хора. 

Очаквани са много сериозни реформи в Еврозоната, засилване на политиките, свързани с финансовата стабилност, с Банковия съюз, изграждане на единния цифров пазар, което да намали  различията в дигиталните технологии, свързани с разминаванията на регулациите.

Длъжни сме да споделим с Вас не само притесненията, но и начините за да се справим с предизвикателствата днес!

Стратегически и оперативни цели на политиката:

иновативен подход за опознаване и преоткриване на културното наследство чрез активно участие, дигитални технологии и интерактивни симулации

 осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати от инициативите

Чрез инициативи за създаване на престижни и популярни културни събития, допринасяне за сближаването на европейските народи,  довеждане до значителни културни, икономически и социални ползи

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

Отчитаме нуждата от нови мерки. Очертават се няколко ресора, с тенденции за иновативно развитие:

Културата като ключов икономически ресурс и източник на благополучие за гражданите.

Променящата се реалност в културата и свързаните с нея предизвикателства.

Култура, образование и грижи в ранна детска възраст.

Интелигентно културно развитие  – надграждане постиженията в четири области: устойчивост, достъпност, цифровизация и културно наследство и творчество.

В ЕС вече съществува и нова формула: интелигентен туризъм! А точно ние сме в центъра на Пловдив – ЕСК 2019!

         Визия за развитието на политиката

Ще съобразим нашите дейности съобразно „кратки насоки за приоритетите и програмите на ЮНЕСКО до 2021 г“.

В координация с разрешаване предизвикателствата на 21ви век, стимулиране гражданите да бъдат включени в изработването на политиките, които засягат техния живот. Очакваме Европа да стане лидер в насърчаването и реализацията на тази промяна.

Отдалечаване от шаблонни и еднократни инициативи за участие, които са изготвени на национално ниво и са замислени като бързи и често покровителски решения за преодоляване на демократичния дефицит

Продължаване усилията за увеличаване на финансирането, необходимо за извършване на проучвания, реставрация и съпътстваща консервация, /защитни покрития и др./ на значими наши експонати, с цел тяхното запазване и социализация. Ще продължи актуализирането на Дружествения регистър на движимите културни ценности и неговата дигитализация с цел подобряване на контрола, сигурността и достъпа при тяхното използване.

Постигането на целите на културната си политика,  Дружеството планира да реализира посредством  програми на ЕС, ЮНЕСКО, национални, общински като:

Програма „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г“

„Европа на гражданите“

„Европейски социален фонд“

и др.

Полза/ефект за обществото от политиката

Физическо и правно-нормативно опазване на движимите и недвижими ценности на културата, издигане самочувствието на българската нация като важна част от световния цивилизационен процес, свидетелство за приноса на предците ни за развитието на европейската и световна култура;

Съхраняване и развитие на тракийското нематериално наследство, като част от българската културна идентичност;

Създаване на конкурентноспособно българско изкуство;

Изграждане и утвърждаване на положителния имидж на Дружеството, страната, на българската нация и култура;

Създаване на условия за разширяване достъпа на обществеността до съвременните прояви и достижения на културата ни чрез мощностите на Дружеството.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Народно събрание;

Министерски съвет;

Министерство на финансите;

Министерство на вътрешните работи;

Министерство на външните работи;

Агенция за хората с увреждания;

Министерство на туризма;

Министерство на регионалното развитие;

Министерство на труда и социалната политика;

ЮНЕСКО

Национално сдружение на общините в Република България;

Агенция „Митници”; Гранична полиция;

Прокуратура на Република България;

Общини.

Каква дейност беше извършена?

 2018 година беше трудна.  Преодоляхме съществени препятствия, свързани преди всичко с недобросъвестното поведение на бивши членове, домогващи се по всякакъв начин до имота на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, а вече и до заграбване същината ни : това, което сме. Факт е, че ги преодоляваме . Този процес прилича на същината на „Прехода“ в България. Всеобщото мнение е , че продължаваме да сме в него.

Безспорен факт е ,че въпреки трудностите реализирахме и продължаваме да реализираме уникални постижения. Затвърждаваме все повече тенденцията за устойчиво, динамично и стабилно развитие, като продължаваме да се превръщаме във все по- значим фактор.

            Дейността на Дружеството е циклична. Тя е обезпечена с материална част и база, придобивана и актуализирана чрез съответен финансово – икономически инструментариум, разписан във всички Устави през времето на съществуване на Организацията ни.

             Продължава обследването на документи и дейности от предходни периоди от дейността на Дружеството. Съвестното вникване в опита и фактологията от времето на предците ни доведе до нов, професионален, научен прочит за Дружеството. Съобразявайки се с неговата  идентичност изградихме нова, неформална Стратегия, основана на резултати, отговорност и самостоятелен избор . Съобразихме, че от всеки един от нас зависи да изпълним със смисъл и съдържание набелязаното. Осъзнахме, че това е, което прави уникалността  и неповторимостта на Сдружението и хората ни.  

            2018 година постави пред нас следващи хоризонти, с други предизвикателства. На дневен ред са процесите, гарантиращи, че постигнатото през годината на „Пловдив ЕСК2019“ ще има траен ефект и след нея. Заложили сме действия, свързани с популяризирането и опазването на културното наследство в дългосрочен план, с европейското сътрудничество в областта на културното и езиковото многообразие и наследство. Целим и да се повиши конкурентоспособността на секторите, свързани с културата и творчеството. Целим да развием и аудиовизуалния си сектор.

В тази връзка, работния ни календарен план за периода 2019 г.  се разглежда като стратегически инструмент, който набелязва приоритети и определя конкретни действия за посрещане на предизвикателствата, свързани с цифровизацията, глобализацията и нарастващото социално многообразие в областта на политиката за културата и заемане и затвърждаване позицията на Дружеството ни там.

Смятаме, че засилването на европейското съдържание и значение е в цифровата икономика. Централно място и в приоритетите на ЕС се отделя на създаване на благоприятни условия за многообразието, видимостта и иновациите, осигуряване на равни условия и подобряване на уменията и компетентностите.

Отделно, това, което стана важно за нас в последните години, особена роля се отделя на борбата с разпространението на дезинформация онлайн, с акцент върху „фалшивите новини“, медиите и тяхната роля в борбата с дезинформацията!

За нас е приоритет разглеждане на въпроса за дезинформацията . Радваме, че тази тема е включена вече в заключенията от заседанията на ЕС. Радват ни и започналите неотдавна и прилагани на равнище ЕС инициативи за борба с дезинформацията онлайн . Това е важен аспект за гарантиране на устойчивостта на гражданския сектор по отговорен в икономическо отношение начин. Търсеният ефект е визуализация, симбиоза между социални мрежи, развитие на най-високи технологии.  Това е  в основата на Стратегията ни за развитие и за сегашните, и за бъдещите поколения и е защита срещу днешните предизвикателства на съвремието. 

            Но нека се знае, че „Посланието на предците“, изградили Дружеството в предходните векове като културно – просветна организация, пазител и разпространител на Тракийското културно – историческо наследство, е в основата на Стратегията за развитието ни. Централно място в нея заема “Развитието на Тракия в рамките на ЕС”. Съществен елемент е децентрализацията на културата като един от приоритетите на Европейските политики. Знаем, че са странни и останали в миналото всякакви опити за централизация, особено централизация на хора и централизация на мислене, поради което се стремим към баланс, но без да е за сметка на Дружеството, на хората, или тяхното развитие.        

           „Добрата култура е добри мостове“ – е мотото ни за 2019–та. Целта е и у нас да има устойчиво надграждане чрез образцовите практики на Културата като феномен! Посредством ключовите и ресурси , развиващи потенциала,  да се насърчат иновативните и приобщаващи решения в устойчивото и достъпно развитие , да се популяризира интелигентната дигитална култура , да се засили ролята на историческото наследство , както и ролята на културните и творчески индустрии  като активи на културата и туризма. Търсеният резултат е подобряване на видимостта на действията на организациите и на субектите и обектите, тяхната устойчивост, сигурност и приемственост, насърчаване на устойчивото развитие, окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

Знаем, че сме постигнали  не малко, знаем, че ще реализираме значимо повече.  

Успехът остава редом с тези, които не жалят сили през цялата година. Защото дали годината ще е добра или лоша – зависи от нас и най-вече от общите ни усилия да градим справедливо, достойно и сплотено общество. А за това са нужни разум, воля и морал.

            2018 е следствие на 2017, така че това, което се случи през 2017, е провокирало  процеси, а 2018 е година на реакцията. Много от нещата, започнали вече, ще имат своя процес на продължение. Дали 2019 ще е по-добра или по-лоша, зависи от гледната точка, но определено ще е по-динамична. Така, че годината  е отворена възможност. Ако се страхуваме, ще бъде предизвикателна година, ако сме оптимисти, годината ще бъде много резултатна. Тя ще е година на това, което ние проектираме. Това е година, която ще ни помогне да разберем собствената си идентичност, ще ни покаже кои сме ние – индивидуално и като общност, както ще се уверим, че всички видове страхове или трудности, които изпитвахме през последните  години, бавно ще отшумяват и през 2019, стига да се придържаме към своите принципи.

            Дойде времето на резултатите, отговорността и самостоятелния избор.

През 2018 Дружеството продължи да представлява неправителствените организации в културната сфера в КВНОЖГ в НС на РБ.

Архивния фонд и създадената музейна сбирка на Дружеството придобиват все  по- голяма тежест и значение в научните среди.

Отключиха се няколко момента :

 • засилване тежестта на организацията,
 • създаване на равностоен модел в контекста на дадеността :”Пловдив – европейска столица на културата 2019 г.:,”
 • затвърждаване и представа за достоен и реален модел на поведение и живот у младото поколение.

             Вече координираме дейността си с българския офис на ЮНЕСКО в МВнР. Ставаме част от семейството на тази огромна опазваща световното културно наследство организация. Смятаме и, че сме в модела на бъдещето, на младите хора.

За да отговори на новите предизвикателства, през 2018 г Общото събрание на Дружеството двукратно прие необходими изменения и допълнения на Устава. Добавиха се нови философии . Безспорно водят до устойчивост и просперитет на Сдружението ни.

           Във връзка с новия, ангажиран професионален, научен прочит за Дружеството, дейността ни е съобразена със „Становище на Европейския комитет на регионите” — „За интегриран подход към културното наследство на Европа“.  Попадаме във всички третирани от документа сфери и инициативи. Вече попадаме и в новите програми, в които се обръща особено внимание на транснационалните дейности в секторите на културата и творчеството. И все повече ще попадаме.

 1. Календарен план 2018г.

Задача на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последната година, както винаги, беше да се осигурят мероприятията от вътрешния и национален план, да продължи организационната, финансова и материална стабилизация на организацията. Приетият модел на подкрепа по секции в сдружението даде възможност за увеличение на мероприятията по места, подобряване комуникацията със сродни структури, увеличение на членската маса. Предстои прецизирането му съобразно субективния фактор.

В тази връзка изказваме нашата благодарност на кметствата в с. Браниполе и с Белащица , с.Климент, Клисура,Сопот и много други. Благодарност за партньорството ни при изпълнение на съвместни мероприятия на: Ансамбъл “Тракия”,  РЕМ – Пловдив, НИЕФЕМ – София.

26 март “Ден на Тракия” уважиха г- жа Савина Петкова – Председател на Общински съвет Пловдив, г-н Камен Шишманов – Зам. Председател на Общински съвет Пловдив, почетени бяхме от Арменската общност, начело с г-н Ехиязар Узунян – почетен консул в Пловдив и г-жа Ахавни Крикорян – културно аташе, от Пловдивска Митрополия, от проф. Даниела Дженева – зам Ректор на АМТИИ и художествен ръководител на Национален фолклорен Ансамбъл „Тракия”, както и от много други.

 През 2018 г. в откритата ремонтирана и иновирана  Зона север на сградата ни, реализирахме изложби, четения, представяния, отбелязване чествания. Домакини станахме и на спектакъл, изнесен от Компания Акт, начело с хореографа Аник Шарло – френски участник  в културния календар на „Пловдив 2019“, уважен от над 200 човека.

  Във вътрешен и национален План Дружеството взе участие в Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите жени и деца “Илиева нива”, „Аврен”, “Маджарово”, в националния тридневен Национален възпоминателен тракийски поход 2018 г.”По стъпките на дедите”, с финал  отбелязващ паметта на загиналите тракийци, в гр. Маджарово, организиран от проф. Д-р Атанас Щерев, почете на патронния си празник паметта на Войводата Руси Славов – спасил живота на хиляди тракийски жени и деца – пред откупения за вечни времена от Дружеството гроб на Войводата, погребан на Централни гробища – Пловдив.

Секциите по места взеха участие в местните инициативи и празници.

Имахме мощност и желание да реализираме втора част на фото – изложбата ни  „Първа световна война – 100 години”, / посрещната с огромен интерес и в Централна Европа. Да отбележим краят на случилото се и фактът, че България не само остава жива…  

           За поредна година , вследствие на случилото се , смятаме, че:

            1.дейността на организацията ни вече е намерила своето достойно място в историята на България,

            2. процесът е непреходен.

            3. постепенно се превръщаме в уникален и необходим партньор .

           Знаем, че превръщането на съхраняваната  и друга, значима по количество и съдържание документация, печати, предмети, сбирки и пр., обхващащи и други периоди от време на дейност, в постоянно действаща експозиция на Дружеството ще породи други взаимоотношения.

Инвестиционна дейност:

 Постоянно действаща визия е професионализиране, трайно експониране и превръщане на централната сграда на Дружеството в Пловдив, в съвременен  Национален център за тракийско изкуство и култура.

Инвестицията , включително и модернизацията с техника, позволяваща виртуален достъп и разходка през интернет пространството,  поне засега, cе финансира изцяло със собствени средства на дружеството, поради което се извършва по- бавно и по- трудно.

Ремонтна дейност:

След успешно изпълнения проект „Осигуряване на достъпна среда” , с който бе  ремонтирана основно и модернизирана северната част на сградата  1-ви и 2-ри етаж, с отворен нов вход от север, с рампа за ХУ, WC за ХУ, лифтова платформа, нови ел и ПИ инсталации и др., през 2018 продължихме с ремонт, модернизация и климатизация на външна тераса и санитарни помещения. Това увеличи мощностите на сградата ни.

Продължава да стои на преден план договорна финансова възможност за ремонт на Кино- театрален салон със съпътстващи помещения и инсталации. Вече има определена яснота. Целта е и тази мощност да се пусне в работна заетост.

Организационна дейност:

 Възродихме стари практики на Дружеството ни, направихме ги иновативни. Все повече се повишава интересът към дружеството ни. Благодарение на усилията на екипите то продължава да се превръща във все по- значим фактор.

Разбира се, през Новата 2019 година сме с поставени пред нас и други предизвикателства.

Но най-важният резултат  за 2018 година е поредната констатация за борбеният дух на членовете ни! Стават все повече! Хората видяха, че имат и друга алтернатива. Повярваха, че могат. Видяха как с труд и упоритост могат да се превърнат в значим фактор, но и в едно от най-иновативните дружества в страната ни!

През 2018 г са проведени   седем заседания на УС  и две ОС.

Вече всички разбраха и видяха, че работата е много мащабна и става все по – мащабна и трудна , че в секциите по места се върши все повече, че вече хората виждат какво се случва и все повече хора искат да са с нас, да са наши членове.

УС  взе  46 решения. От тях  42 са изпълнени.

           Изпълнено е и Решението на УС за изключване на Георги Йорданов Йорданов от ” Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” , потвърдено от ОС 26.11.2017 г ., съобразено с характера на неговия и партийно организираните му сподвижници, натиск срещу дружеството ни. Вече е ясен меркантилният им интерес в обсебване имота и имуществото на дружеството, но вече ламтят и за същината на дейността. Видима е целта им: да предизвикат несъстоятелност и ликвидация на Дружеството, за да претендират за съставляващата дейност и имущество. Разбираемо е, че докато начело са тези екипи, идеята им няма как да се случи. Всъщност, архивите говорят, че вече два пъти са предизвиквали почти да се случи: през 1977 г , с Решение 40/01.02.1977 г на Политбюро на ЦК на БКП, с което сградата е иззета и предадена за дейност на ОФ и в периода след 1996 г до края на 2003 г, когато отново се изпада в ситуация сградата да е с акт за общинска собственост, каквато никога не е била. Разбира се бързите действия на сегашното ръководство / с начало на мандатите от 2004 г/ и обективността на Българския съд допринесоха решаващо за истината: Сградата „Тракийски културен дом“ в Пловдив е строена от това дружество, има нотариален акт за нея, намери се АКТ 16 и архитектурния проект с разрешение за строеж! Е, опитите и мераците продължават.

             Отчитаме, че се намираме в нови реалности.

              Далечни са ни сегрегационните процеси. Знаем, че в основата на този проблем стоят социални и етно културни проблеми.

              Правим необходимото, за да споделим стандарта ни на живот, да предадем ценностите и ценностната система. Това е в основата на извършваното от нас : галерия, музейни сбирки, младежки и прочее дейности. Но остава като особено и сериозно предизвикателство  медийното представяне на дейността ни и  експониране на Дружеството в медийното пространство. Ясно е, че медийното затъмнение идва от натиска на партийно – политически бивши и настоящи кадри, свързани с определена партия, както е ясно и, че щенията им не ще отминат. Те са постоянни.

             А при нас постоянна е изградената от началото на 2018 социална кухня в Сопот.

Браво на г-жа Лиляна Йотова – председател на секция Сопот на Сдружението. Изразявам съболезнования по повод кончината на съпруга и – прекрасен човек и стожер, потомствен тракиец. Въпреки тежкия удар секцията работи прекрасно. Разполага и с нов офис , в центъра на града, до музея, на комуникативно и удобно място.

През 2019 предстои заложените дейности в образователния, социален, културен и спортен аспект да преминат на нов етап. И с помощта на Общинския съвет и ръководството на града.

              За да се справим в рамките на общото, и ние във вътрешен план укрепихме потенциала на центъра ни – Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, който има координиращи функции.

             Работим и за укрепване на капацитета на структурите и секциите ни по места.

             Секциите ни и в Браниполе, Куклен, Белащица  водят стабилен и привлекателен живот. Стават все по- мащабни и ефективни  структурите ни и в самия Пловдив.

             Превръщаме се в работещ модерен център на тракийската култура и взаимоотношения. Задача за създаване удобството на модерните взаимоотношения и ангажиране на поколения е обхват на дейността ни в обща мрежа  , на реализацията на  виртуална музейна експозиция и виртуален център за култура и изкуство.

             Проведените дейности по места стават все по привлекателни и привличат все повече хора.

             Редовното участие на детско – юношеска група в блоковите пространства на Националните празници 3 март и 6 септември доказва важността и авторитета на Тракийската организация. Тракийските униформи, развените тракийски знамена, поднесените венци  и почетният караул пред паметниците ни въвежда, стъпвайки върху традициите, вече в други измерения. Специални благодарности на Симеон  Стаменов                и                                                                            , родителите им, Донка Стоилова и г-жа Ненка Стаменова, които представиха Дружеството на 6.09. , поднесоха венец пред паметник на Съединението на България и предизвикаха невиждан до сега фурор сред официалните лица и медиите.

            Днешната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, образование, младеж, спорт.

            Взаимодействайки си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институционализация, който е необходим.

             Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Календарния дружествен План за 2018-та, но най-вече да отбележим развитието му под мотото Нека да преосмислим“ надградило Да вдъхновим едно поколение”от 2017 и очертаем последващото развитие под мотото „Добрата култура е добри мостове– за 2019 –та.

           Изкуството и културата са предизвикателствата на утрешния ден. Целта е насърчаване на устойчивото развитие и окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

За нас 2018-та колкото и да бе трудна, бе успешна.  

           Днес знаем, че много по-важно от всички конкретности, е продължението на един процес, чието развитие има несравнимо повече последствия за живота в България. Това е съхранението и опазването на нашата култура – индикаторът на обществото за неговата жизненост и индивидуалност.

            Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем  на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

            Процесът е труден и бавен, но е  посветен  на тези, които са се решили  да запазят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

            Вече можем да си позволим да изследваме постигнатите резултати като резултат от лични качества, усилия и професионализъм, да вдъхновим, да поведем разговор по важни  теми, свързани с реализацията в днешния свят .Чрез комбинация и прилагане на знанията от различни области можем да преодоляваме настоящите предизвикателства, като се стремим  да постигнем едно по- устойчиво бъдеще.  

            И 2018 г. не беше лека. Но е имало и други, много по- тежки моменти във вече  122-годишната история на Сдружението ни.

            Опитът  поражда сигурността, че отново ще имаме силата  да превърнем събитията от днешното ежедневие  в  мотивиращи фактори, да намерим и реализираме правилните решения

Какво постигнахме през 2018 година

        1. За пореден път Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като едно от най-активните и уважавани дружества в страната.

       2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор.

       3. Създадоха  се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество и Дружеството ни

       4. Създадохме нови възможности, от който очакваме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение: 

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации.

       Знаем, че завършихме една трудна година, решени повече от всякога да посрещнем предизвикателствата на следващата. В нея ще продължим да отстояваме достойно ценностите на езика и културата ни. Ще продължим да разширяваме и усъвършенстваме Организацията ни. Ще продължим да модернизираме отношенията, докато усещането за общност окончателно надделее.

          В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕШЕТО !

Необходимо е да благодаря на всички, включили се активно в ежедневието на Дружеството . Те стават все повече и  резултатите са все по- забележими.

Нека благодарим и на нашите деца и  младежи и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни  факта, че като част от българската нация доказахме, че сме успяли  не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

            Нека наречем отчетната 2018 година годината на осъществените цели.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  на 10.01.2019 г. и на Общо събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, проведено на   25.02.2019 г.

гр. Пловдив Председател на УС: инж. Нонка Матова

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian