Календарен план 2013 г.

ЯНУАРИ


1. Общо събрание на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” – 26 януари 2013 г. ( събота ) в 11:00 часа в сградата на Дружеството Дом «Тракия», с адрес гр.Пловдив, ул. ”Димитър Талев” № 49


ФЕВРУАРИ


1.. Развитие на партньорски отношения с други нпо в страната за провеждане на съвместни инициативи и мероприятия / първа тема : спорт – участие в Държавно Първенство на тракийчета чрез Спортен клуб “Тракийски юнак”/.
Отг., Н. Матова, Хр. Алексиев

МАРТ


1.Участие в тържествата по случай националния празник 3 март.
Отг. Н. Матова, Тодор Иванов, Ели Гьорева
2.Празнична среща, посветена на тракийката по случай Деня на жената .
Отг. Янка Джелатова, Ели Гьорева 3.Кръгла маса на тема “ 110 г. от Балканската война”
Отг. Н. Матова, полк. Докторов
МАРТ 4. Подготовка и провеждане на празничен концерт, посветен на
Деня на Тракия –26 март
Отг.Н. Матова Ели Гьорева

АПРИЛ


1. Пролетни християнски празници. Великден .
Отг. Янка Джелатова , Т. Иванов
2. Организиране Национална Конференция: “ 100 години от разорението на Тракийските българи” съвместно със СТДБ,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, Тракийски дружества от страната, Арменски дружества от страната , Еврейски дружества от страната
Отг. Н. Матова,
3.Общо отчетно събрание на ТД Войв. Р.Славов Пловдив
Отг. Н. Матова Ели Гьорева

МАЙ


1. Ден на Европа- 9 май . Приносът на българите в развитието
на Европейската цивилизация.
Отг.Н. Матова,Ели Гьорева,
2. Патронен празник на ТД “Войвода Руси Славов”–11 май
Отг. Ели Гьорева, Янка Джелатова
3. Развиване на съвместна дейност с Ансамбъл “ Тракия” – на съвместни прояви и учебно – методическа помощ при изграждане и развитие на детски и младежки танцови групи
Отг. Н. Матова, Ил. Жилов
4. Поклонение в Одрин. – май 2013 г.
Отг. Ели Гьорева, Л. Йотова

ЮНИ


1.Дарителска кампания
Отг., Л. Йотова
2. Участие в събор на Илиева нива по случай Деня на
тракийското дете- началото на юни
Отг. Ели Гьорева , Н. Матова.
3.Организиране Интеррегионална Конференция: на тема : “ Автентичният тракийски фолклор – носител на майсторство и идентичност на нацията “ съвместно с Ансамбъл “Тракия”,АМТИИ, СТДБ,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет,
Отг. Н. Матова, Илия Жилов

АВГУСТ


1. Събор-Славейно
Отг. Н. Матова,Ели Гьорева,
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал
”Богородична стъпка” край Стара Загора
Отг. Ели Гьорева, Т. Иванов

СЕПТЕМВРИ


1. 128 г. от Съединението на България . – 6.09.2013 г.
Отг. . Н. Матова , Т. Иванов
2.Събор с. Аврен-
Отг. Ели Гьорева, Т. Иванов

ОКТОМВРИ


1.Събор г. Маджарово
Отг. Ели Гьорева Т Иванов
2. Организиране Кръгла маса на тема : “ Ролята на жената тракийка за запазване обликът на българското семейство и духът на нацията”, съвместно със СТДБ,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, Тракийски дружества от страната, Арменски дружества от страната , Еврейски дружества от страната и поканени Женски организации.
Отг. Н. Матова, Л. Йотова

НОЕМВРИ


1.Ден на народните будители. Лекции по клубове,
Отг. Ели Гьорева, Л. Йотова Янка Джелатова
2. Среща на поколенията по случай Деня на
християнското семейство
Отг. Ели Гьорева, Янка Джелатова

ДЕКЕМВРИ


1.Честване –169 г. от рождението на Капитан Петко
Войвода- участие в национални инициативи на СТДБ
2. Коледен празник. Поздравления към юбилярите.
Отг. Ели Гьорева Янка Джелатова
3. Дарителска кампания
Отг. Л. Йотова, Янка Джелатова

BulgarianEnglishRussian