Календарен план 2015

ЯНУАРИ


1. Дейност по секции и клубове по интереси


ФЕВРУАРИ


1. Развитие на партньорски отношения с други НПО в страната за провеждане на съвместни инициативи и мероприятия

МАРТ


1.Участие в тържествата по случай националния празник 3 март.
2.Организиране изложба на тема „Освобождение – 2”
3.Празнична среща, посветена на тракийката по случай Деня на жената
4. Подготовка и провеждане на Празник, с празничен концерт, посветен на Деня на Тракия –26 март, съвм. със СОСРЗ

АПРИЛ


1.Общо събрание на Тракийско Дружество „Войвода Руси Славов”
2. Пролетни християнски празници. Великден .

МАЙ


1. Ден на Европа- 9 май – отбелязване по секции.
2.Организиране изложба на тема „ Втора световна война -70 години победен край ”
3.. Патронен празник на ТД “Войвода Руси Славов”–11 май
4, Провеждане на Патронен детски спортен празник
5.Поклонение в Одрин. – май 2015 г.

ЮНИ


1.Дарителска кампания
2. Участие в събор „ Илиева нива” по случай Деня на тракийското дете- началото на юни

ЮЛИ


1. Организиране Втора национална конференция: на тема : “Автентичният тракийски фолклор – носител на майсторство и идентичност на нацията “ съвместно с Ансамбъл “Тракия”,АМТИИ, СТДБ, Тракийски Женски Съюз, Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, ИЕФЕМ, РЕМ-Пловдив ТНИ – 2 етаж – Дом Тракия
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал – Кърджали

АВГУСТ


1. Участие в Събор-Славейно
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал ”Богородична стъпка” –Старозагорски минерални бани

СЕПТЕМВРИ


1. 130 г. от Съединението на България . – 6.09.2015 г. – участие с представителна група – деца във Възстановка и Заря
2. Участие в Събор с. Аврен- Тракийски Женски Съюз
3. Организиране дискусионна кръгла маса на тема „ Втора световна война – 70-години от победния край ” – съвместно със СТДБ, ТД по места,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, РЕМ-Пловдив , Регионален съвет на СОСЗР. – 2 етаж – Дом Тракия
4. Участие с изложба и научна конференция на тема „ Първа и Втора световни войни –  100  и 70-години ” – Културен център «Витгенщайн» Австрия

ОКТОМВРИ


1. Участие в Събор г. Маджарово
2.. Организиране дискусионна кръгла маса на тема : “ Ролята на жената тракийка за запазване на духа в българското семейство– основен носител на идентичността на нацията “ съвместно с Тракийски Женски Съюз, ТД по места, Ансамбъл “Тракия”,АМТИИ, СТДБ, Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, ИЕФЕМ, РЕМ-Пловдив – 2 етаж – Дом Тракия

НОЕМВРИ


1.Ден на народните будители. Мероприятия по секции
2. Среща на поколенията по случай Деня на християнското семейство Мероприятия по секции

ДЕКЕМВРИ


 1.Честване –171 г. от рождението на Капитан Петко Войвода- участие в национални инициативи на СТДБ
2 Коледна инициатива : Коледен празник. Поздравления към юбилярите.
3. Дарителска кампания
Календарният план е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – Пловдив

гр. Пловдив
Председател на УС: инж. Нонка Матова

BulgarianEnglishRussian