Изложба “НЕИЗВЕСТНАТА БЪЛГАРИЯ”

Изложба на старопечатни книги

Официалното откриване на изложбата ще бъде на  03.08.2022 г. от 17.00 часа в Исторически музей Перущица.

Като  резултат  от дълготрайното и ползотворно сътрудничество между Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” (Пловдив) и Исторически музей Перущица имаме удоволствието да представим през лeтнитe мeсeци специалнa изложбa, посветена на паметта на българското население от Беломорска Тракия, станало жертва на политическите спогодби на наложения Ньойски договор. Изселени като бежанци и без да имат време да отнесат със себе си дори най – нужното им, тези горди българи са взели най-ценното за тях – църковната утвар и старопечатни книги, с които да започнат живота си в новите си домове из територията на Царство България.

Уникалните артефакти грижливо са пазени и предавани от поколение на поколение, а днес се съхраняват от Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” и се представят пред широката публика на град Перущица и нейните гости.

Експозицията представя книжовното наследство на тракийските българи от XVIII, XIX и XX-ти век – канонични църковни песнопения, юридически канон на римо-католическата църква от 1747 г. /придобил название „римско право“, послужило за основа на европейското и българското право/, поклоннически пътеписни записки до Светите земи, историческа библиотека „Велики българи“ /посветена на известни личности от българската история/, два изключително ценни български ръкописа, запазени с гръцко писмо /открити от проф. Милетич/, историческо изследване на водещи български учени от началото на ХХ-ти век по случай 1000 години българска държавност след Симеоновия Златен век и изследване върху пластичното изкуство до 30-те години на XX в. от Николай Райнов.  Всички те отразяват  духовните и културни търсения и стремежи на тракийските българи, сами определили своята принадлежност и приели съдбата си, станала причина за възникване на т.н. „тракийски въпрос“ след разпокъсването на българските етнически територии с решенията на Берлинския договор от 13.07.1878 г. Допълнително задълбочаване на „гоненията и разорението“ на тракийските българи настъпва от катастрофалните за националната ни съдба клаузи на  Ньойския договор от 27.11.1919 г., след неуспешното участие на България в Първата световна война.

Изложбата се провежда в памет на  българското население от Беломорска и Одринска Тракия, чиято кръв е пролята заедно с тази на съотечествениците от вече свободната родина. При тези обстоятелства следвоенна разорена България приютява, спасява и приобщава сънародниците си бежанци, прогонени от родните си места в Тракия, Македония, Източните покрайнини и Добруджа. Преследвани, гонени, убивани, без да имат време да вземат със себе си потребното им, хилядите изселници спасяват най-ценното за себе си –  духовните светини, с които през десетилетията са съхранявали вярата си и българщината – църковна утвар и старопечатни книги. Спасявайки ги от поругание, пренасяйки вярата и знанието със себе си, те продължават живота си в изградените наново домове на територията на Царство България.

Ценните артефакти, грижливо пазени и предавани от поколение на поколение,  днес се съхраняват във фонд „Религия и Вероизповедания“ на учреденото на 15.01.1897 г., Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, като част от културно-историческото наследство на Тракийските българи.

Кратък опис на изложените печатни произведения:

 • Евангелие на Господа нашего ИИсуса Христа, София, 1909
 • Библиотека „Велики Българи- Св. Св. Кириль и Методий“
 • Библиотека „Велики Българи- Епископь Софроний“
 • Библиотека „Велики Българи- Ивань Вазовь“
 • Библиотека „Велики Българи- попь Харитонь“
 • Библиотека „Велики Българи- Антимь I“
 • Български старини, кн. VI. Два български ръкописа с гръцко писмо, София, 1920
 • Тридесет дни под южното небе, Варна, 1936
 • Архивата на Варненската митрополия от преди Освобождението, София, 1922
 • България 1000 години: 927- 1927 г., София, 1927
 • Общежителния монастир „Св. Преображение Господне“ при гр. Велико Търново, Велико Търново, 1927
 • Оучебнк по източно църковно пение, София, 18 XI 1935
 • Псалтикийна литургия на Св. Йоан Златоуста, Василия Велики и Григория Двуеслов, София, 1905
 • CORPVS IVRIS CANONICI GRIGORII XIII, Halae Magdebvrgecae, MDCC XLVIL
 • Месецослов. Старопечатна книга, няма година на издаване
 • Часослов- „С Бога Отца“, няма година на издаване
 • Вяра и безверие. Диалог в пет беседи. Пловдив, 1909
 • Християнка, 1941
 • Духовна култура. Месечно списание за религия, философия, наука и изкуство, год. София, XXXIV, февруари и март 1954, кн. 2 и 3
 • Николай Райнов, История на пластичното изкуство. Модерно изкуство. Векът на Великаните. София
 • Ст. Денев, Бог, Творецът на Вселената. Доказателства за съществуването на Бога и качествата му. София, 1933
Официалното откриване на изложбата ще бъде на  03.08.2022 г. от 17:00 часа в Исторически музей Перущица .

BulgarianEnglishRussian