Календарен план 2016

ЯНУАРИ


1. Дейност по секции и клубове по интереси

ФЕВРУАРИ


1. Развитие на партньорски отношения с други НПО в страната за провеждане на съвместни инициативи и мероприятия

МАРТ


1. Участие в тържествата по случай националния празник 3 март.
2. Експониране на фото изложба „100-години от Първата световна война” в Български културен дом – Братислава – Словакия– 3 март 2016 г
3. Празнична среща, посветена на тракийката по случай Деня на жената
4. Подготовка и провеждане на Празник, с празничен концерт, посветен на Деня на Тракия –26 март, и 120-та годишнина на организираното тракийско движение

АПРИЛ


1. Общо събрание на Тракийско Дружество „Войвода Руси Славов”
2. Пролетни християнски празници. Великден .
3. Турнир по спортна стрелба – Пловдив – април 2016 г., посветен на 120-та годишнина на организираното тракийско движение

МАЙ


1. Поклонение в Одрин. – 6 май .
2. Ден на Европа- 9 май – отбелязване по секции.
3. Откриване на музейна сбирка в сградата на тракийския дом в Пловдив – май 2016 г. посветена на 120-та годишнина на организираното тракийско движение
4. Турнир по спортна стрелба – Варна – 12.05. 2016 г., посветен на 120-та годишнина на организираното тракийско движение и 120-та годишнина на Дружество „Странджа” и Тракийско Дружество „Капитан Петко Войвода „ -Варна
5. Патронен празник на ТД “Войвода Руси Славов”–11 май
6. Поклонение в Одрин. -21 май .

ЮНИ


1.Дарителска кампания
2. Участие в събор „ Илиева нива” по случай Деня на тракийското дете- началото на юни

ЮЛИ


1. Организиране на конкурс съвместно с пловдивската група на художниците и СБХ на тракийска тематика, посветен на 120-та годишнина на организираното тракийско движение – Дом Тракия – Алея «Изток». – Пловдив
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал – Кърджали

АВГУСТ


1. Участие в Събор-Славейно
2. Участие в Тракийски фолклорен фестивал ”Богородична стъпка” –Старозагорски минерални бани

СЕПТЕМВРИ


1. 131 г. от Съединението на България . – 6.09.2016 г. – участие с представителна група – деца във Възстановка и Заря
2. Участие в Събор с. Аврен- Тракийски Женски Съюз
3. Кръгла маса за приноса на пловдивските тракийци в организираното национално тракийско движение, посветена на 120-та годишнина на организираното тракийско движение, с издаване брошура по темата – съвместно със СТДБ, ТД по места,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, РЕМ-Пловдив , Регионален съвет на СОСЗР. – 2 етаж зала «Малка конферентна»– Дом Тракия – Пловдив

ОКТОМВРИ


1. Участие в Събор г. Маджарово
2. Организиране дискусионна кръгла маса на тема : “ Ролята на жената тракийка за запазване на духа в българското семейство– основен носител на идентичността на нацията “ съвместно с ТЖС, ТД по места, Ансамбъл “Тракия”,АМТИИ, СТДБ,Тракийски Научен институт, Пловдивски Университет, ИЕФЕМ, РЕМ-Пловдив – 2 етаж – зала «Малка конферентна»– – Дом Тракия

НОЕМВРИ


1. Ден на народните будители. Мероприятия по секции
2. Среща на поколенията по случай Деня на християнското семейство Мероприятия по секции

ДЕКЕМВРИ


1.Честване –172 г. от рождението на Капитан Петко Войвода- участие в национални инициативи на СТДБ
2. Коледна инициатива : Коледен празник. Поздравления към юбилярите.
3. Дарителска кампания


Календарният план е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – Пловдив

гр. Пловдив Председател на УС:
инж. Нонка Матова

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian